Monthly Archives: November 2022


Ja Husejn

Ja Husejn   Bashkë me ty vjen dhe bekimi Mendjen time ma gjallëron Pas çdo gjëje vjen adhurimi Edhe atëherë..