9

POROSI NËNAVE, MOTRAVE, GRAVE…

Spread the love

POROSI NËNAVE, MOTRAVE, GRAVE…

Femra është një krijesë e vetme, që në prehrin e saj mund të rrisë një qenie që mund të reagojë në fatin e një shkalle të lartë të një bashkësie, por edhe në disa bashkësi njerëzore, është një gjë që mund të ndodh, edhe e kundërta.

Punoni në pastrimin dhe në ngritjen e moralit dhe këtë porosi tregojani shoqeve.
Tentoni të reagoni në padrejtësinë që ua kanë bërë. Në ruajtjen e të gjitha virtyteve dhe cilësive të grave të mëdha, ndiqeni rrugën e Hazreti Fatimes (Vajzës së Pejgamberit), qoftë mbi të paqja e Allahut. Atë ndiqeni dhe do ta ndiqni.

Bëhuni të sigurta, që një ditë feja Islame do të përparojë, derisa ju do të jeni aktive dhe prezentë në skenën shoqërore dhe politike. Derisa edukoni rininë tonë në rrugë të drejtë, inshalla përparimi i Islamit do të përcillet me fat e begati.

Ndonjëherë ndodh që fëmijët të dëgjojnë më shumë nënat e tyre, se baballarët. Morali i një nëne është, normal, në ndikimin e një fëmije dhe kështu dërgohen tek Ai.

Është e mundur që një nënë të dijë aq mirë ta edukojë një fëmijë, dhe po ai fëmijë, duke iu falënderuar edukimit, ta shpëtojë një popull. Por, është edhe e kundërta anë, fëmija i paedukuar ta shkatërrojë një popull.

Besoj se një ditë, femrat do të zgjohen prej ndjenjave artificiale, të cilat ua kanë krijuar jobesimtarët. Dhe një ditë, të gjitha së bashku, krah për krah, do ta tejkalojmë, në ndihmë atyre që janë humbur, duke bredhur dhe që gruaja do ta marrë një pozitë që asaj i takon.
There are no comments

Add yours