Du’a Lutje

Articles

Du’a Lutje


Lutja pas çdo namazi

Lutja pas çdo namazi ALLAHUM-ME SAL-LI A’LA MUHAM-MED VE ALIHI MUHAM-MED BISMIL-LAHIR-RAHMANIR-RAHIM Kërkoj mbrojtje për veten time, për fenë time,..