5.1

Etika në bibliotekë

Spread the love

Hyrje

Në vendet publike një mashkull (vlen edhe për femrën) i edukuar:

  • I kthen librat në kohë dhe kurrë nuk harron se këta libra do t’i lexojnë edhe të tjerë.
  • Nuk i përthyen faqet, nuk i gris, nuk shkruan në libër, nuk i ndyen fletët me gishta.
  • Në sallën e leximit asnjëherë nuk bisedon me fqinjët.
There are no comments

Add yours