Merimanga dhe endja e rrjetës

Spread the love

Kjo video paraqet një merimangë e cila e ndërton/end rrjetën e saj. Pamja e rrjetës është madhështore. Sekreti i merimangës qëndron në delikatesën që ajo e ka në ndërtimin e shtëpisë së saj dhe në prodhimin e fillit.

Kurani i Shenjtë e krahason dobësinë e rrjetës (shtëpisë) së merimangës me besimin e dobët të atyre që adhurojnë ose marrin mbrojtës tjetër përveç Allahut:

Rasti i atyre, që zgjedhin mbrojtës të tjerë në vend të Allahut, është si rasti i merimangës që zgjedh rrjetën e vet për shtëpi. Por shtëpia më e dobët është pikërisht rrjeta e merimangës. Veç sikur ta dinin ata!” (Surja el-Ankebut [Merimanga], ajeti 41)
There are no comments

Add yours