Merimanga dhe endja e rrjetës

Spread the love

Kjo video paraqet një merimangë e cila e ndërton/end rrjetën e saj. Pamja e rrjetës është madhështore. Sekreti i merimangës qëndron në delikatesën që ajo e ka në ndërtimin e shtëpisë së saj dhe në prodhimin e fillit.

Kurani i Shenjtë e krahason dobësinë e rrjetës (shtëpisë) së merimangës me besimin e dobët të atyre që adhurojnë ose marrin mbrojtës tjetër përveç Allahut:

Rasti i atyre, që zgjedhin mbrojtës të tjerë në vend të Allahut, është si rasti i merimangës që zgjedh rrjetën e vet për shtëpi. Por shtëpia më e dobët është pikërisht rrjeta e merimangës. Veç sikur ta dinin ata!” (Surja el-Ankebut [Merimanga], ajeti 41)
There are 2 comments

Add yours
  1. emborry

    If you re younger than 45, you should be able to re- establish ovulation and the first step is to identify the underlying cause often insulin resistance or PCOS, and then correct that buy cialis pro Nagasaka Y, Yogi S, Taguchi H, Yoshida Y, Fujiwara Y


Post a new comment