AZEH

PEJGAMBERI MUHAMED PËR VAJZËN E TIJ FATIMEN

Spread the love

Pejgamberi – paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: “Fatimja është pjesë e imja, kush

e hidhëron atë, më ka hidhëruar edhe mua.”

Transmetohet që Pejgamberi paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: “Kur të vijë Dita e

Kiametit, nga brendia e Arshit do të dëgjohet një zë që thërret: O njerëz! Ulni kokat tuaja

dhe drejtojeni shikimin tuaj nga Fatimja, bija e Muhammedit, derisa ta kalojë Urën e

Siratit ! Ajo, atëherë, në përcjellje të 70.000 shërbëtorëve me sy virgjërorë, do ta kalojë atë

me shpejtësinë e rrufesë.”

Pejgamberi – paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij, ka thënë: “Fatimja është pagëzuar Fatime

sepse Allahu dhe ata që e duan i ka larguar nga zjarri.”

Pejgamberi (s.a.a.) ka thënë: “Gratë më të zgjedhura nga banorët e xhenetit janë:

Hatixhe bint Huvejlid – gruaja e parë e Pejgamberit s.a.a.,

Fatime bint Muhammed,

Merjem bint Imran (nëna e hz.Isait) dhe

Asija bint Muzahim, gruaja e Faraonit.”
There are no comments

Add yours