Tag Archives: butësia

Butësia

Vlera e butësisë I Dërguari i Allahut, Muhammedi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) në lidhje me butësinë..