34. Të sëmurët nga zemra që më parë i janë nënshtruar operacionit dhe aktualisht nuk kanë probleme të veçanta, a mund të agjërojnë

Të sëmurët nga zemra që më parë i janë nënshtruar operacionit dhe aktualisht nuk kanë probleme të veçanta, a mund të agjërojnë?

Spread the love

Të gjithë të sëmurëve nga zemra si edhe ata që kanë kryer operacione dhe përdorin ilaçe u këshillohet që të mos dalin nga kontrolli i mjekut dhe para se të agjërojnë të konsultohen me mjekun.

Autorë:

Ali Jazdinezhad dhe
Sejed Ramazan Mohsenpur

Huazuar nga libërthi: “Udhëzues shëndetësor për muajin e bekuar të Ramazanit”, përktheu: Almir Shakollari, botues: “Fondacioni Kulturor Saadi Shirazi”, Tiranë 2002, fq. 27.
There are no comments

Add yours