tespiha-4

TESPIHU I HAZRETI FATIMES r. a.

Spread the love

TESPIHU I HAZRETI FATIMES r. a.

Në Daimul islam transmetohet nga Imam Ali r. a . “Një herë sunduesi i Persisë i kishte dhuruar Pejgamberit s. a. v. s disa skllevër. I thashë Fatimes që të shkonte te babai i saj që të na falte një skllav për shërbëtor. Kur ajo shkoi, ai s. a. v. s. i kishte thënë: O Fatime, do të jap një gjë me të mirë se skllavi e shërbëtori dhe tërë bota dhe gjithë çka ka mbi të. Pas çdo namazi thuaj 33 herë Allahu ekber, 33 herë Elhamdulilah dhe 33 herë Subhanallah, në fund mbylle me La ilahe ilallah.” Nga e gjithë kjo ndodhi kuptojmë se feja islame ka ardhur për të zhdukur skllavërinë dhe njerëzit të jetojnë të lirë për veten e tyre.
There are 4 comments

Add yours

Post a new comment