7. Diabeti dhe agjërimi

Diabeti dhe agjërimi

Spread the love

Diabeti që sot është shumë i zgjeruar në botë, nuk është pjesë e rasteve të ndalimit të plotë të agjërimit, por varet nga niveli dhe gjendja e të sëmurit dhe nga vendimi i mjekut nëse i sëmuri mund të agjërojë ose jo. Ajo çka të sëmuret diabetikë duhet të kenë kujdes, është që agjërimin të mos e konsiderojnë si në regjim ushqimor për uljen e sheqerit në gjak dhe të respektojnë principet e drejta të agjërimit dhe gjatë muajit të Ramazanit të respektojnë regjimin e përhershëm të tyre.

Autorë:

Ali Jazdinezhad dhe
Sejed Ramazan Mohsenpur

Huazuar nga libërthi: “Udhëzues shëndetësor për muajin e bekuar të Ramazanit”, përktheu: Almir Shakollari, botues: “Fondacioni Kulturor Saadi Shirazi”, Tiranë 2002, fq. 22-23.
There are no comments

Add yours