6.1

Dobitë e organizimit të tubimeve për të kujtuar Imam Husejnin (4)

Spread the love

Vazhdim

Hadithet mbi njohjen e Ehli Bejtit

Ka hadithe të shumta që nxisin në njohjen e Ehli Bejtit (paqja qoftë mbi ta). Prej tyre është edhe thënia e profetit Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij): “Atë që e ka mirësuar Allahu me njohjen e Ehli Bejtit tim dhe të vilajetit të tyre, Allahu i ka dhënë të gjitha të mirat”.

Selman Farisiu (Allahu qoftë i kënaqur me të) ka thënë: “Një ditë shkova tek i Dërguari i Allahut, profeti Muhamed. Kur më pa, tha: “O Selman! Vërtet, për çdo të dërguar dhe lajmëtar Allahu ka caktuar dymbëdhjetë pasardhës”. Unë i thashë: “O i Dërguari i Allahut! Ti je nëna ime dhe babai im. Çfarë mirësish ka ai që i njeh ata?” Profeti tha: “O Selman! Ai që i njeh ata ashtu siç e meritojnë, i ndjek ata, e do atë që i do ata dhe është armik i atij që është armik i tyre, betohem në Allahun se ai është prej nesh. Do të shkojë atje ku do shkojmë ne dhe do të banojë atje ku do të banojmë ne”.

Ka hadithe që qortojnë mosnjohjen e Imamëve të Ehli Bejtit (paqja qoftë mbi ta). Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij) ka thënë: “Ai që vdes dhe nuk e ka njohur imamin e kohës së tij, do të vdesë si njeriu në kohën injorancës (xhahilijetit)”.

Duhet që dija e tyre, pozita e tyre në besimin islam, vendi i tyre i lartë që kanë te Profeti Muhamed (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familen e tij) t’u bëhen të qarta edhe të tjerëve. T’u sqarohen të tjerëve përpjekjet dhe sakrificat e Ehli Bejtit në përgjithësi dhe të Imam Husejnit në veçanti, në rrugën e mbrotjes së Islamit të pastër që solli profeti Muhamed.

Transmetohet nga Abdus-Selam ibn Salih el-Herevij se ka thënë: Unë e kam dëgjuar Eba Hasanin, Imam Ali ibn Musa Rizain (paqja qoftë mbi të), i cili ka thënë: “Allahu e mëshiroftë atë njeri që e ringjall çështjen tonë!” Unë i thashë: “Si ringjallet çështja juaj?” Ai tha: “Duke mësuar dijet tona dhe duke ia mësuar të tjerëve ato dije. Sikur njerëzit t’i dinin mirësitë e fjalëve tona, do të na ndiqnin neve”.

Ka shumë faktorë që penguan mbërritjen e njohurive të Ehli Bejtit te njerëzit. Këta faktorë çuan në errësimin dhe fshehjen e së vërtetës së Ehli Bejtit dhe të pozitës së tyre. Prej tyre është edhe përpjekja e vazhdueshme e dinastisë emevite dhe asaj abasite në këtë drejtim. Po ashtu, ka edhe rryma të tjera, të cilat vazhdojnë edhe në këto ditë të fshihen dhe të shtrembërojnë të vërtetën e Ehli Bejtit (paqja qoftë mbi ta). Me këtë veprim djallëzor ata u përpoqën dhe përpiqen që t’i largojnë njerëzit nga Ehli Bejti dhe të ndalojnë mbërritjen e thënieve të tyre te njerëzit. (Vazhdon)

Shkrim i huazuar.
There are 9 comments

Add yours
  1. achat de lipivastin en ligne

    Right here is the perfect web site for anybody who hopes to understand this topic.
    You understand so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa).

    You certainly put a new spin on a subject which has been written about for decades.
    Great stuff, just wonderful!


Post a new comment