257549672410585092_4vqU81dQ_c-500×330

FEJESA E FATIMES s. a. ME IMAM ALIUN a.s.

Spread the love

FEJESA E FATIMES s. a. ME IMAM ALIUN a.s.

Prijësit e muhaxhirëve dhe ensarëve kërkonin të martoheshin me Fatimen, mirëpo Pejgamberi s. a. v. s. i refuzoi të gjithë me fjalët: “Po pres komandën e Allahut lidhur me martesën e saj.”
Pejgamberi u ul përball Fatimes dhe i tha: “Oj Fatime, oj drita e syve të mi. Ti e di raportin e Aliut ndaj nesh dhe besnikërinë ndaj Islamit. E kam lutur Allahun për njeriun me të mirë dhe më të dashur për ty. Tani Aliu ka shprehur dëshirë të martohet me ty, çfarë thua për këtë?”

Fatimja nuk u përgjigj, as shprehu kurrfarë shenje të pakënaqësisë, kështu që pejgamberi s. a. v. s u ngrit dhe tha: “Allahu është më i madhi! Heshtja e saj është miratim.”
Ibni Abbasi rrëfen: “Isha ulur me babanë dhe Pejgamberin s. a. v. s., kur në dhomë hyri Ali Ibn Abu Talibi dhe na dha selam.
Pejgamberi s. a. v. s., ia ktheu selamin dhe u ngrit në këmbë, kurse në buzë i shkrepi një e qeshur. Pastaj e përqafoi, e puthi në ballë dhe kërkoi të ulej pranë tij.
“O Pejgamber i Zotit, a e do shumë Aliun? – e pyeti babai im.
“ O axhë!”- u përgjigj s. a. v. s – “Allahu e do më shumë se unë. Vërtet, pasardhësit e çdonjërit prej pejgamberëve Zoti ka bërë që të jenë nga vetë ata, ndërsa për mua ka bërë që pasardhësit e mi të jenë nga ky këtu, pra, Aliu im. Dhe pastaj vazhdoi: “Sa i përket Aliut, ai është dhëndëri im dhe baba i pasardhësve të mi. Ai është nga unë e unë jam nga ai.”
There are no comments

Add yours