1.1

Femra dhe feja islame

Spread the love

Hyrje

Gjithmonë gratë kanë qenë ato që është dashur të luftojnë për të drejtat e tyre. Vetëm në shek. XX ato arritën t’i realizojnë disa të drejta në disa vende të botës por jo në të gjitha fushat e jetës. Shumë grave i parashtrohet mejdani për arritjen e barazisë, i cili mejdan duket i pafund”.

Në kohët e lashta, ishte zakon që në altarët e perandorive të ndryshme të sakrifikohen virgjëresha. Në mesjetë, shumë gra u dogjën në zjarr duke i akuzuar se ishin shtriga të liga që sillnin mbrapshti. Edhe sot situata nuk është më mirë. Në ShBA, e cila e konsideron veten ideal i demokracisë, gratë dhe burrat që e bëjnë të njëjtën punë nuk paguhen në mënyrë të barabartë, për çdo dollar që burrat fitojnë, gratë fitojnë vetëm gjashtëdhjetë e tre cent.

Në Arabinë Saudite, gratë e kanë të ndaluar ta ngasin makinën, madje e kanë të ndaluar edhe të kryejnë lutjet në xhami. Në shumicën e vendeve të Evropës, gruaja vetëm para njëqind viteve e fitoi të drejtën për trashëgimi në pronë: në Angli 1882 (The Married Women’s Property Act), në Gjermani në vitin 1900, në Suedi në vitin 1907, dhe në Itali deri në vitin 1919. Në shumë vende afrikane dhe aziatike, pavarësisht nëse ato janë të krishtera, muslimane apo të komunitetit pagan, grave i gjymtohen organet gjenitale, në mënyrë që të respektohet me porosi të rrethprerjes (circumcision/synetia) që është një parim shumë më i lashtë se Dhiata e Vjetër e përcaktuar vetëm për gjininë mashkullore.

Ç’thonë fjalët e urta për femrat?

Ekziston një fjalë e urtë aziatike e cila thotë se: “rritja e vajzave është si ujitja e bimës në oborrin e komshiut”, apo siç është tek shqiptarët se: “vajza është e derës huaj”, që aludon për kotësinë e rritjes së fëmijës femër e cila shpejt rritet dhe duhet të largohet nga shtëpia e prindërve, ndërsa meshkujt gjithmonë kujdesen për prindërit dhe janë trashëgimtar të tyre. Edhe sot në trojet shqiptare prindit mashkull i vjen turp nëse i lind foshnja femër dhe nëna ndihet e pavlerë në atë shtëpi.

Në Kinë, deri vonë është praktikuar që në fëmijëri lidhja e këmbëve të vajzave, kjo është bërë për të ndalur rritjen e tyre si dhe dukja e tyre të jetë më “femërore”. Rritja e këmbës nuk mund të ndalet por bëhet një lloj deformimi, ndërsa të ecurit japin dhimbje të ndryshme. Pra, me lidhjen e shputave të këmbës arrihen dy gjëra: gruaja lidhet për shtëpi dhe nuk merr pjesë në jetën publike, gjithashtu, gjersa një vajzë rritet me muskuj të shtrënguar, për të është shumë më e vështirë marrëdhënia seksuale që i sjell dhimbje, ndërsa mashkullit i jep më shumë kënaqësi.

Pjesëmarrja e femrës në shoqëri

Kohëve të fundit flitet shumë për pozitën e femrës në Islam dhe vihet në dukje se si feja po penguaka dhe nuk po i lejuaka ato që të afirmohen si personalitete në planin privat dhe shoqëror. Përmendet mbulesa islame për të cilën kinse burrat e tyre i detyrojnë, rrethprerja (synetimi) barbare në disa fise në Afrikë, ndalimi i edukimit të grave në Afganistan e tjera. Rrëfehen shumë emigrantë muslimanë, që shkojnë për të punuar në vendet evropiane dhe si e ruajnë plotësisht identitetin e tyre kulturor dhe si i mbeten besnik fesë së tyre. Femrat e reja kur vijnë në Evropë ato nuk punojnë, dhe të moshuarve nuk i lejohet të mësojnë gjuhën e vendit ku ata jetojnë dhe në këtë mënyrë bëhen të izoluara. Ndonjëherë në rrugë mund të vërehet si shembull i keq, sjelljet e një mashkulli musliman ndaj gruas së tij, se si nuk flasin me njeri-tjetrin gjatë të ecurit, pastaj se si gratë ecin mbrapa burrave e tjera. Të huajt duke e pas në dijeni se këta persona janë muslimanë, ata mendojnë se këto ndodhi janë nga feja islame, por në realitet disa parime e qëndrime që i veprojnë muslimanët, ato nuk janë nga feja por nga tradita apo fanatizmi i tyre tradicional.

Si e trajtonin femrën arabët paraislamik?

Arabët paganë para ardhjes së fesë islame gratë i trajtonin në mënyrë shumë brutale. Foshnjën femër e varrosnin për së gjalli, gratë nuk kanë pasur të drejtë në pronësi dhe i kanë vlerësuar si një mall tregu. Në fillim të shekullit të shtatë pas Krishtit, shpallja e Kuranit i hoqi të gjitha praktikat dhe veset barbare, por për fat të keq nuk iu nënshtruan të gjithë njerëzit këtyre ligjeve kuranore. Disa ende vazhdojnë të mundojnë gjininë e brishtë dhe të dobët, kështu që këto barbarizma me një model më liberal po vazhdojnë edhe sot në këtë periudhë të shekullit XXI.

Çdo person i cili ka udhëtuar në botën islame, kanë vërejtur se në xhamitë dhe shkollat ​​fetare, promovojnë ndarjen e femrave dhe meshkujve, pasi që kjo praktikë e ndarjes së dy gjinive, gati është e pamundshme, prandaj jepen teza të ndryshme se si feja islame parashikon që një grua e mirë dhe besnike duhet të kujdeset për reputacionin e saj, prandaj duhet të qëndrojë në shtëpi dhe kështu nuk do të jetë e nxitur të bëjë ndonjë mëkat me ndonjë mashkull tjetër. Përveç kësaj, përmendet dhe thuhet se zëri i femrës numërohet si një gjë “e turpshme” dhe këtë ia atribuojnë Muhamedit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij). Në këto vende islame shumica e femrave muslimane që mbajnë mbulesën islame (hixhabin), janë të ndara nga jeta publike dhe e shpenzojnë jetën e tyre midis katër mureve lidhur me shporetin dhe lindjen e shumë fëmijëve. Ndërsa gratë që marrin pjesë në jetën publike dhe që nuk e mbajnë mbulesën islame, konsiderohen si gra të shthurura.

Mendimet e dijetarëve për te drejtat e femrave

Egjiptiani Muhamed Kutb, vëllai i Sejid Kutbit të njohur, në librin e tij “Dilemat e Islamit” shkruan: “Në periudhën e parë, puna e gruas jashtë shtëpisë ka qenë e arsyeshme. Islami nuk i ka ndaluar gratë që të dalin nga shtëpia për t’u angazhuar në profesione të ndryshme sipas prirjeve dhe aftësive që posedonin, siç janë: edukatore, mësuese, dado, infermiere, mjeke për sëmundjet femërore, pra gjinekologe, etj. Kontributi i saj me këto profesione ka pasur edhe qëllim për të ndihmuar në sigurimin e mjeteve jetësore, sepse ka pasur edhe prej atyre femrave që kanë qenë të detyruara të fitojnë për jetesë, për arsye se kanë qenë gra të veja, apo kanë pasur burrin e sëmurë, apo burrat i kanë pasur në luftëra të ndryshme, apo për shkaqe tjera të arsyeshme. Nëse femra nuk ka qenë vetëushqyese e familjes dhe ka pasur gjendje të mirë financiare, ajo ka qenë e lirë të dal e të shëtis, të shkojë në vizitë të të afërmve, apo të punojë jashtë shtëpisë nëse ka pasur dëshirë.

Megjithatë, duhet ta kemi parasysh se feja islame i ka ndaluar femrës që të dalë nga shtëpia pa ndonjë nevojë të arsyeshme për t’i nxitur dhe provokuar gjininë e kundërt siç është bërë traditë në botën modern. Feja islame nuk e pamundëson që gratë të marrin pjesë në ngjarjet shoqërore, por vlera e saj e vërtetë vjen në dukje vetëm në shtëpi dhe familje, ku ajo do të ketë mundësi të trajtojë shumë probleme psikologjike, sociale dhe morale brenda familjes, e pastaj nëse ajo ka aftësi dhe prirje mund të shërbejë edhe jashtë familjes. Disa njerëz pretendojnë se puna e femrës jashtë shtëpisë mundëson rritjen e të ardhurave në familje, sepse shpeshherë paga e një anëtari të familjes nuk është e mjaftueshme. Kjo mund të jetë e vërtetë, por nëse të gjitha gratë punojnë jashtë shtëpisë jeta e fëmijëve do të jetë e gjymtë, që mund të rezultojë në rënie morale të familjes. Atëherë a mund të jetë kjo një justifikim nëse një familje gjymtohet, e nga na tjetër gjendja ekonomike, financiare përmirësohet me punën e gruas në shoqëri. Çfarë çmimi do të jepej kësaj pune?

Në çka kishte të drejtë Muhamed Kutbi?

Muhamed Kutbi kishte të drejtë për dy gjëra: e para është se gruaja është edukatore e njerëzimit, dhe e dyta është se feja islame në fillim kishte lejuar femrës të jetë një anëtare aktive e shoqërisë. Por, më vonë ai nuk ka të drejtë kur thotë se femra gjithmonë duhet të qëndrojë në shtëpi, në mënyrë që edukimi i fëmijëve të saj do të jetë i garantuar. Domethënë, në qoftë se një grua arrin të plotësojë detyrimet e saja personale dhe profesionale, nuk ka asnjë arsye që ajo të punësohet jashtë shtëpisë. Gjithashtu është gabim të thuhet se feja islame në periudhën e parë të predikimit, femrës i ka lejuar të dal jashtë shtëpisë, por në rrethanat e tanishme nuk është e pranueshme. Kurani është shpallur për njëzet e tri vite, me të cilin është plotësuar i tërë ligji islamik, dhe redakturat e mëvonshme në të shumtën e rasteve nuk janë të nevojshme. Në qoftë se feja islame në periudhën e parë e ka lejuar pjesëmarrjen aktive të femrës në shoqëri, nuk ka arsye që sot të mos jetë e lejuar.

Muhamed Kutbi beson dhe sugjeron se gratë nuk duhet të ekspozohen në shoqërinë e meshkujve, por nuk e kam të qartë si mundet një femër të ekspozohet dhe të jetë e dëmshme për shoqëri nëse ajo është e mbuluar me një mbulesë islame (hixhab), dhe në qoftë se shihet vetëm fytyra e saj e pambuluar, pa kozmetikë dhe duart e saja pa stoli, që bukuritë i ruan vetëm për burrin e saj? Nëse do t’i përjashtojmë gratë nga shoqëria dhe t’i mbyllim ato në kuzhinë, e kemi mbyllur më shumë se gjysmën e popullsisë botërore. Kjo natyrisht të çon në joproduktivitet, varfërim dhe stagnim të shoqërisë.

Fillimi i kësaj problematike

Pikërisht këto gjëra kanë ndodhur në ish-kalifatet e muslimanëve, që ne mund t’i fajësojmë udhëheqësit religjiozë të cilët me të padrejtë i kanë mbyllur femrat në burgjet shtëpiake, apo nëpër pallate duke i joshur ato me stoli dhe pasuri të mëdha, e duke mos i angazhuar pas emancipimit dhe prirjeve kreative.

Sjellja e talebanëve afganë të cilët nuk lejojnë gratë të vijojnë shkollimin, me të vërtetë është një krim kundër njerëzimit dhe kundër Islamit, që asnjëherë nuk ka mbështetur idenë se gratë nuk duhet të kenë qasje në shkencë, dituri dhe shoqëri, si dhe kjo është gjithashtu kundër urdhrit të Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i cili thotë se: “Kërkimi i diturisë është i detyrueshëm për çdo musliman dhe muslimane”.

Në fakt, kjo është një shkelje e urdhrit të parë të Allahut, është fjala e parë e Kuranit e cila u shpall: “Lexo në emrin e Zotit tënd!” (Surja el-Alak, ajeti 1). Disa muslimanë besojnë që zëri i gruas është ‘avret apo numërohet si një prej organeve të turpshme të njeriut, ata e komentojnë thënien e tyre duke thënë se kështu paska thënë Pejgamberi Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij).

Në fakt, ata gjithashtu interpretojnë se gruaja duhet të mbulojë tërë trupin përveç fytyrës dhe dy duarve, në këtë mënyrë vërehet haptas se feja islame nuk e ndalon një bisedë mes burrave dhe grave që nuk janë në marrëdhënie fisnore. Për shembull, surja kuranore el-Muxhadile (Diskutuesja), e përshkruan një grua që ishte e pakënaqur me sjelljen e burrit të saj dhe shkoi në xhami për të diskutuar me Pejgamberin (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij). Ai as nuk e ka larguar, as nuk i ka thënë se nuk guxon të flet me meshkuj por e ka këshilluar në mënyrën më njerëzore lidhur me problemin e saj. Përveç kësaj, dijetari i njohur (tashmë i ndjerë) Sejjid Muhamed Husein Fadlallah, një prej autoriteteve më të mëdha në Liban, tha se zëri i femrës nuk është vend ose pjesë private e turpshme.

Femra në Kuran dhe hadithe

Duhet të theksohet se në Kuran askund nuk urdhërohet se jeta e femrës duhet të kufizohet për burrin dhe fëmijët. Sigurisht, roli i nënës është detyra e saj primare, por në qoftë se një grua do të jetë e punësuar apo e angazhuar në mësimdhënie dhe shkencë, por nga ana tjetër ajo është e zonja që t’i menaxhojë punët e shtëpisë me punën e saj private, (qoftë duke e angazhuar një ndihmëse të shtëpisë), atëherë këtë rast nuk ka arsye pse të mos jetë e kyçur në jetën kolektive sociale duke qenë në shërbim të aftësive të saj profesionale për të mirën e familjes dhe shoqërisë.

Në fakt, duhet të përmendet se nuk ka asnjë ajet kuranor, as ndonjë thënie e Pejgamberit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) që gruaja është e detyruar të ziej e gatuaj, gruaja nuk është e obliguar t’i ushqej fëmijët me qumështin e saj nëse nuk ka dëshirë, pos kësaj gruaja nëse kërkon nga burri që t’ia paguaj gjidhënien, ai është i obliguar ta kryej këtë kërkesë. Të gjitha këto punë gruaja i bën nga vullneti i saj i lirë.

Çka obligon feja islame?

Feja islame gruan e obligon që burrin e saj mos ta largojë nga dysheku, pra të mos e refuzojë në marrëdhënie seksuale, për arsye që mos të përhapet zinaja apo amoraliteti në shoqëri, gjithashtu femra është e obliguar që ta ruaj pasurinë e burrit si dhe të mos pranojë në shtëpi njerëz të huaj gjersa nuk është prezent burri i saj.

Sa i përket daljes së femrës nga shtëpia, të cilën dalje disa e numërojnë si provokim për punë amorale, kjo nuk mund të jetë e këtillë, sepse burrat janë më shumë të prirë për amoralitet sesa grate. Kur themi grate, kjo nënkupton më shumë për gratë të cilat i respektojnë rregullat dhe parimet islame, sepse është vërtetuar se gratë janë më të kujdesshme për ta kontrolluar pasionin e tyre epshor. Përveç kësaj, në qoftë se femrat ndahen nga meshkujt deri në atë masë që marrëdhëniet e tyre sociale të ndërpriten tërësisht, mund të ketë pasoja të padëshiruara.

Një mashkull i cili nuk flet në asnjë moment me një grua tjetër, siç është në shumë vende të Arabisë Saudite, do të shohin gruan si një frut i ndaluar, që duhet një ditë gjithsesi të vjelet. Pra, aq shumë do të aludojë e ëndërrojë për ta ndier apo për ta parë qenien femër,– e në mënyrë të pashmangshme ai do ta shohë dhe dëgjojë zërin e saj, në rrugë apo në treg,– ai do të përjetojë një shok, një pasion të lartë e të pakontrolluar.

Transmetohet se një rast një dijetar i madh islam, kishte parë këmbën e zbathur të një gruaje që kishte ecur nëpër rrugë dhe si rezultat i kësaj ai nuk kishte mundur të shkruaj dhe ligjërojë një muaj të tërë.

Sipas gjithë kësaj që u tha më lart, pyes veten: “A nuk është më e natyrshme për gratë që të jenë gjithmonë të pranishme në jetën shoqërore, në mënyrë që ato të llogariten si qenie normale njerëzore, e jo sikur sprova të mundimshme dhe të rrezikshme ose si shigjeta të shejtanit për ta luhatur devotshmërinë e krijesës mashkull?

Çka mendon bota feministe?

Gratë dhe burrat duhet të jenë të barabartë, por jo në mënyrën se si e përcaktojnë feministët e sotshëm. Domethënë, ata besojnë se gratë duhet të kryejnë të njëjtat punë dhe të kenë të njëjtat pozita pune si meshkujt, qoftë edhe nëse femrave nuk u pëlqen. Ata bëjnë protesta të ndryshme për arsye se një grua është e përjashtuar nga puna, duke i fajësuar meshkujt për pabarazi gjinore, madje besojnë se Zoti nuk duhet të jetë i gjinisë mashkullore. Zoti, në fakt, nuk është as mashkull as femër, Ai nuk ka gjini, Zoti nuk është si ne dhe nuk mund të krahasohen me njerëz dhe të peshohet me kriteret e njeriut.

Feja islame konsideron se gratë dhe burrat duhet të jenë të barabartë, por nuk përpiqet të na bind se ata janë të krijuar si të barabartë. Ata janë cilësisht të ndryshëm. Në fakt, gratë mund të lindin fëmijë dhe t’i japin qumështin nga gjiri i saj, ndërsa një burrë nuk mundet. Mashkulli është fizikisht më i fortë se femra, por femrat fiziologjikisht janë më të forta se meshkujt, sepse mund ta përballojnë një shkallë më të lartë të dhimbjes. Për shkak të konstruktit të tij mendor, mashkulli nuk do të ishte në gjendje të përballojë problemet që sjell cikli mujor, ndërsa dhimbjet e lindjes as që do të mundte t’i paramendonte.

Ç’thotë shkrimtari arab për femrat?

Një shkrimtar arab Emin Ma’luf ka thënë: “Femrat gjatë goditjes së problemeve jetësore lakohen apo përkulen, ndërsa meshkujt thyhen dhe shkatërrohen”. Për të gjitha këto arsye, gratë dhe burrat e kanë një rol të ndryshëm në shoqëri, sepse gratë nuk mund të përvetësojnë apo të gjenden në botën e mashkullit, ndërsa një burrë e ka shumë vështirë të hyjë në botën e femrës. Prandaj feja islame në shumë raste ka predikuar ligje të ndryshme për meshkujt dhe për femrat, sepse u orientua nga ajo se mashkulli dhe femra nga natyra janë të ndryshëm dhe ndiejnë kënaqësinë natyrore të këtyre diversiteteve në gjini.

Pse gratë nuk janë pejgambere?

Asnjë grua në realitet nuk ka qenë pejgambere, e dërguar e Zotit, në këtë pozitë kanë qenë vetëm meshkujt. Kjo nuk do të thotë se femra është e privuar, por kjo vetëm tregon se femra është e ndryshme nga mashkulli dhe se roli i saj në shoqëri është në përputhje me aftësitë dhe mundësitë e saja gjinore.

Është e vërtetë se feja islame nuk lejon që gratë t’i kryejnë të gjitha llojet e bizneseve apo punëve. Për shembull, një grua nuk mund të jetë imam (prijëse) në namaz dhe të udhëheq lutjet. Arsyet janë shumë praktike dhe logjike. Femra çdo muaj ka ciklin menstrual, pas lindjes së fëmijës ajo është lehonë dhe ka gjakderdhje që tek disa femra zgjat deri në dyzet ditë, kjo gjendje e saj numërohet si e sëmurë dhe e papastër, andaj ajo nuk mund të fal namazin dhe nuk mund të agjërojë.

Çka tjetër nuk mund të bëjë femra?

Duhet të ceket gjithashtu se femra ka një zë tingëllues si dhe të bukur provokues, mund t’ia tërheq vëmendjen meshkujve dhe t’i dekoncentrojë nga meditimi për Allahun e Lartësuar.
Nuk është e thënë nëse gruaja nuk mund të jetë prijëse në namaz, e pastaj të mos jetë aktive në jetën publike. Gratë mund të studiojnë fenë, shkruajnë libra dhe mbajnë ligjërata në lidhje me fenë. Është e njohur se Fatime ez-Zehra (paqja qoftë mbi të), pra bija e Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij) ka mbajtur edhe fjalime politike. Në Tunizi, Siri dhe Irak e sidomos në Iran, gratë janë të vendosura në vende kyçe në gjykatë, si dhe janë përcaktuar si gjykatëse në sektorin e mosmarrëveshjeve familjare.

Irani është i vetmi vend ku ligji islamik është i respektueshëm dhe i aplikueshëm dhe mbi 30% e grave janë të ulura në parlamentin e këtij shteti, gjithashtu një grua është emëruar në postin e nënkryetares. Sigurisht, këto femra janë të veshura si duhet, flokët dhe i gjithë trupi i tyre është i mbuluar sipas parimeve fetare, kështu që tek këto femra nuk ka pengesa për kryerjen e përgjegjësive, biznesit dhe karrierës së tyre.

Mburrja për të kaluarën

Muslimanët e sotëm mburren me atë se feja islame i ka nxjerrë femrat nga kthetrat e barbarizmit dhe i ka dhënë rol më të lartë në krijim. Gjithashtu muslimanët lëvdohen se gratë muslimane janë më të vlerësuara në krahasim me gratë moderne të cilat vërtet janë si një objekt për reklamimin e bizneseve të ndryshme. Gjithashtu muslimanët cekin se si për daljen nga Xheneti nuk ka gabuar vetëm Hava por ka gabuar edhe Ademi (paqja qoftë mbi të dytë) së bashku dhe në të njëjtën kohë, kështu që me këto fjalë mburrësie mbahen me vite të tëra pa menduar se ata që mburren e shëmtojnë të kaluarën me të tashmen e reales së hidhur.

Me çka shikohet sot bota?

Në teori, bota shikohet përmes syzeve me xhama të trëndafilta, ndërsa në praktikë kjo teori plotësisht injorohet. Në fakt, bota muslimane shpesh ka tendencë për të jetuar mbi dafinat e lavdisë së vjetër, duke i përkujtuar të arriturat e filozofëve të mëdhenj, edukatorëve, shpikësve, shkencëtarëve arabë që shpikën algjebrën, kiminë, matematikën, alkiminë dhe shumë të arritura mjekësore dhe shkencore-astronomike. Lëvdohen me shtetin e tyre islamik, i cili në atë kohë ishte i njohur në gjithë botën. Përkujtohet pasuria e madhe e abasitëve kur nuk ka pasur asnjë të varfër dhe s’ka pasur kujt t’i jepet zekati (lëmosha), por askush nuk bën asgjë për të ndryshuar gjendjen e tashme, stagnimin total moralizues të botës islame dhe muslimane në përgjithësi.

Pse muslimanët e sotëm janë shumë larg nga e kaluara ideale?

Një grusht i beduinëve i kanë rrëzuar perandoritë bizantine dhe persiane, e kjo ka ndodhur vetëm disa vite pas vdekjes së Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), ndërsa për 70 vite kanë arritur të përhapin kulturën islame deri në Spanjë dhe në jug të Francës, në Portugali, më pas deri në Kinë dhe Indi. Pse pra muslimanët e sotëm janë larg këtyre arritjeve?

Të gjitha këto arritje janë meritë e këtyre burrave që kanë pasur sjellje shumë të mira ndaj grave të tyre. Sepse në kohët e hershme gratë kanë qenë shumë aktive në aktivitetet e shoqërisë së hershme. Kanë qenë mjeke, infermiere, kanë shkuar nëpër fushëbeteja, që t’i lidhin plagët e luftëtarëve. Shembulli më konkret është vajza e Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), Fatime ez-Zehra (paqja qoftë mbi të) – dhe nuk na duhet një shembull më i mirë se kjo – personalisht ka lidhur plagët e babait dhe burrit të saj Imam Aliut (paqja qoftë mbi të).

Domethënë nëse këto ndodhi kanë qenë të lejuara në kohën e Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), ne nuk duhet as të përmendim absurditetet që po ndodhin sot nëpër botën islame, shembull konkret se femrave i ndalohet të marrin pjesë në namazet e përbashkëta me meshkujt, dhe kjo është një pasim i shtrembëruar i fesë islame, e mos të përmendim p.sh. Tunizinë ku feja islame ka mbetur vetëm si traditë.

A nuk vërehet kjo edhe tek ne në trojet shqiptare, se jemi të ndikuar nga islami radikal, fundamental, ekstrem, qe nuk ka të bëje aspak me Islamin e vërtetë të Pejgamberit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), por për fat të keq naivitetin dhe fanatizmin e tyre tradicional ia etiketojnë Islamit, me të cilin arrijnë që fenë islame ta bëjnë të neveritshme dhe të gërditshme me formalitetet dhe pamjen e jashtme të tyre, e sa i përket brendisë së saj, është shumë larg nga Islami i vërtetë. Këtë mund ta kuptojnë vetëm ata që mendojnë dhe që nuk kanë paragjykime naive, por vërtetohen duke studiuar disa ligjërata dhe diskutime që nuk i flejnë kollaj në zemër.

Ç’thotë hadithi profetik?

Koleksionisti apo tubuesi i haditheve të Pejgamberit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), Ibn Maxheh në Sunenin e tij citon këtë hadith: “Thuani bijave dhe grave tuaja që të marrin pjesë në ceremonitë e festës së Bajramit dhe të ndjekin ligjëratat përkatëse”. Shumë mirë po dihet se muslimanet e dikurshme, shkonin në xhami dhe merrnin pjesë në aktivitetet shoqërore, ndërsa praktika e sotme që të ndahen femrat nga bashkësitë fetare dhe mosdhënia e hapësirës për veprim të motrave muslimane me shkollim të lartë universitar, krijon një padrejtësi, e më pas ato ndihen inferiore dhe të pavlera.

Krahas kësaj gjendje të tyre, vëllezërit, baballarët dhe burrat e tyre në vend se të përpiqen dhe t’i përkrahin motrat, nënat dhe gratë e tyre, duke i avancuar e duke i dhënë vende pune të moralshme, ata arsyetohen shumë lehtë dhe pa pikë ndërgjegje, se femrat muslimane nuk kanë kushte për të punuar në vende publike. Çka është më e keqja se shumë vëllezër besimtarë arsyetohen pa pikë logjike, se mbasi femra nuk ka kushte për të vepruar në shoqëri, atëherë për të mjafton që të bëjë sa më shumë fëmijë dhe të merret me edukimin e tyre.

Edukimi i fëmijëve nga femra e pashkolluar

Shtrohet pyetja: “A mjafton që gruaja juaj t’i mësojë fëmijët me aq njohuri dhe metoda pune që ajo ka?” Apo të themi se një grua ka njohuri më të gjëra për t’i mësuar fëmijët e saj, ndërkohë kur fëmiu i saj shkon në shkollë dhe e ka parasysh një mësimdhënëse të pispillosur, me rroba të ngjitura për trupi, me minifund shumë tërheqës dhe me edukatë të shthurur! Kjo mësimdhënëse pra, ta mëson e edukon fëmiun tënd të paformuar. A s’do të ishte më mirë që një mësimdhënëse e edukuar në frymën islame që ka një dukje shumë normale dhe një dije të bazuar në emër të Allahut, të jetë mësuese e fëmijëve të saj dhe fëmijëve të shoqërisë dhe rrethit ku jeton, e të mos rri e izoluar në shtëpi?

Problem tjetër i shkaktuar në shoqëri, për shkak të mosaktivizimit të besimtareve në shoqërinë civile, është përplasja e ndjenjave dhe hormoneve në pubertet, për të cilin problem psikik është figura e mësimdhënëses që me pamjen e saj provokuese shkakton probleme mendore tek nxënësit e saj adoleshent.

Kemi respekt ndaj nënave që janë intelektuale dhe janë në kurthat e fanatizmit dhe naiviteti fetar, prandaj apelojmë që të marrin hapa në ndryshimin e shoqërisë sepse do të jemi përgjegjëse, se sa kemi kontribuar për fëmijët, bashkëshortin dhe pastaj shoqërinë. Nga ana tjetër është turp dhe mjerim për ato nëna që tërë ditën rrinë në shtëpi, tërë ditën shikojnë filma dhe seriale të njëpasnjëshme, falin ndonjë namaz sa për formalitet, nga ana tjetër e vlerësojnë më shumë pastrimin dhe gatimin e gjellërave të shijshme se sa të jap kohën dhe mundin e saj për emancipimit e fëmijëve të saj.

Çka duhet të bëjmë?

Nuk është e mjaftueshme që të përmendim vetëm përfitimet e kamotshme që i solli feja femrës muslimane përmes ligjeve islame. Ne duhet të zbulojmë dhe hulumtojnë se çka i ofrojnë ligjet islame sot femrës muslimane për një jetë më të mirë. Nuk dëshirojmë të bëjmë reforma në këto ligjet e kamotshme islame, sepse çdo gjë që është materiale ajo vjetrohet, ndërsa ligjet kuranore kurrë nuk vjetrohen dhe mbesin të njëjta dhe të dobishme për çdo kohë.

Ne nuk dëshirojmë të bëjmë reforma e risi, por dëshirojmë dhe punojmë për të larguar traditat çnjerëzore në shumë vende të botës, të cilat tradita, që ia etiketojnë fesë islame e mbajnë femrën muslimane të izoluar, të varur, të varfëruar, e në vende të ndryshme ka me miliona gra të privuara nga shumë hallalle dhe të drejta që ia ka lejuar Zoti e që ato nuk kanë guxim t’i kërkojnë e të mishërohen me dëshirën e Zotit.

Cili është mesazhi për femrat tona?

Mesazhi i përzemërt me ndjenja të thyera për gjendjen e motrave muslimane kudo që janë është ky: “Vazhdoni të jeni nëna, motra dhe bija të ndershme, ruani pastërtinë morale, merreni kontrollin e jetës suaj në duart tuaja, merruni me atë punë për të cilën keni prirje, talent dhe dashuri, pa marrë parasysh që nuk është në pëlqim me prindërit apo bashkëshortët tuaj, por me rëndësi është që këto lëvizje reformuese tuaja të jenë në pëlqim me Allahun. Të jeni të sigurta se nëse Allahu është i kënaqur me një punë tuajën e të tjerët nuk ju kuptojnë, do të keni telashe në jetë, por prapë merrni hapa dhe sakrifikoni për fëmijët e juaj, mos u frikësoni. Kur juve ju merret e drejta, më mirë është të bëhesh kurban për të drejtën dhe hakun tënd, sepse gjithsesi tanimë veç je kurban i padrejtësisë. Kërkoje të drejtën tënde, merr hapa në jetë, ia vlen të bësh ndryshime në të mirë duke pasur kujdes që me veprat e tua të mos e hidhërosh Allahun. Nëse je duke vuajtur për padrejtësitë që të tjerët t’i bëjnë, atëherë ashtu se ashtu je duke vuajtur, prandaj mos e kurse veten që të vuash duke kërkuar të drejtën, Allahu është ndihmës i të drejtëve”.

Ka ardhur koha t’i qasemi Islamit në një mënyrë më të re, më të mirë dhe më origjinale. Në këtë kohë, femra duhet të rifillojë rolin e saj të mirëfilltë që ajo meriton si një krijesë e dashur e Allahut të Lartësuar. Së fundi, mashkulli musliman do të jetë Xheneti ynë, i cili arrin të bëhet banor i Xhenetit duke respektuar edukatoren e njerëzimit, sepse Pejgamberi (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Xheneti është nën këmbët e nënës”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 13, janar 2015, fq. 12-14)
There are 1,330 comments

Add yours
 1. party rentals Freemont, CA

  I like the helpful information you provide to yourarticles. I’ll bookmark your blog and check again here regularly.I’m quite certain I’ll be told lots of new stuff proper right here!Good luck for the next! asmr 0mniartist

 2. Remnant 2

  Right now it looks like BlogEngine is the preferred blogging platform available right now. (from what I’ve read) Is that what you are using on your blog?

 3. Leonora Webster

  Hello There. I found your blog using msn. That is an extremely neatly written article. I will make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thank you for the post. I’ll certainly comeback.

 4. Dor123

  Nice post. I was checking constantly this blog and I am impressed!Very useful info particularly the last part 🙂 I care for such info a lot.I was looking for this particular info for a long time.Thank you and best of luck.

 5. Laptop Reviews

  I do agree with all the ideas you’ve presented in your post. They’re really convincing and will definitely work. Still, the posts are very short for beginners. Could you please extend them a little from next time? Thanks for the post.

 6. 168galaxy

  When someone writes an paragraph he/she keeps the thought of a user in his/her mind that how a user can know it. So that’s why this article is perfect. Thanks!

 7. luxury real estate

  It is really a nice and helpful piece of information. I am satisfied that youjust shared this helpful information with us. Please keepus up to date like this. Thanks for sharing.Look at my blog post; bbs.hygame.cc

 8. Birthday wishes

  A motivating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should write more about this topic, it might not be a taboo subject but typically folks don’t discuss these subjects. To the next! Many thanks!!

 9. Education

  Xem Trực Tiếp Viettel Vs Tỉnh Bình Dương Trên V League 2021 Ở Kênh Nào? ltđ tbnĐội tuyển chọn nước ta chỉ cần thiết một kết trái hòa có bàn thắng nhằm lần loại hai góp mặt tại World Cup futsal. Nhưng, để thực hiện được điều đó

 10. Jeffrey Kim

  Good day! This post could not be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thank you for sharing!

 11. rip

  Greetings! Very useful advice within this article! It’s the little changes that produce the most significant changes.Thanks for sharing!

 12. Anne Garner

  Hello! I’m at work browsing your blog from my new apple iphone! Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts! Carry on the excellent work!

 13. cheren petuk

  Hi there! I know this is kind of off topic but I was wondering if you knew where I could get a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having trouble finding one? Thanks a lot!

 14. Situs Terpercaya

  Hi! Do you know if they make any plugins to help with Search EngineOptimization? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywordsbut I’m not seeing very good gains. If youknow of any please share. Many thanks!

 15. for more info

  When I initially left a comment I appear to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now whenever acomment is added I receive 4 emails with the same comment.Is there a way you can remove me from that service?Thank you!

 16. qqdewa

  An interesting discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to publish more about this subject, it may not be a taboo matter but generally people don’t talk about such issues. To the next! All the best!!

 17. Explore the horizon

  An interesting discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you should publish more on this topic, it may not be a taboo matter but generally people do not discuss such issues. To the next! Best wishes!!

 18. year 2024

  Thank you, I have recently been looking for info approximately this subject for a long time and yours is the greatest I have found out so far. But, what concerning the conclusion? Are you positive in regards to the source?

 19. Telugu Movies 2024

  I blog often and I really thank you for your content. This article has really peaked my interest. I will bookmark your blog and keep checking for new information about once per week. I opted in for your RSS feed as well.

 20. best Vietnam

  Thanks for the auspicious writeup. It if truth be told wasa leisure account it. Look complex herbal pills to stop smoking far delivered agreeable from you!However, how could we communicate?

 21. Franklin Elzinga

  Read the full written content. There is quite a few definitely informative information here. thank you. “Oh, you know. I am secretary of state. My trips aren’t successful. I just talk to people.” by George Pratt Shultz..

 22. umění

  I am no longer positive the place you are gettingyour info, however good topic. I must spend some time learning muchmore or understanding more. Thanks for magnificent information I used to be looking for this infofor my mission.

 23. semenax sears

  It’s in reality a great and helpful piece of info.I am satisfied that you just shared this useful information with us.Please stay us informed like this. Thank you forsharing.

 24. manele download

  A fascinating discussion is definitely worth comment. There’s no doubt that that you ought to publish more on this subject, it may not be a taboo matter but usually folks don’t talk about these subjects. To the next! All the best!!

 25. 2024 year horoscope

  I do consider all the ideas you’ve offered in your post. They’re really convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for beginners. Could you please extend them토토사이트a bit from subsequent time? Thanks for the post.

 26. promo code

  I blog often and I seriously thank you for your content. Your article has truly peaked my interest. I’m going to book mark your blog and keep checking for new details about once per week. I subscribed to your Feed too.

 27. hosting radio

  I must thank you for the efforts you’ve put in writing this blog. I really hope to view the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal blog now 😉

 28. promo code

  A motivating discussion is worth comment. Ido believe that you ought to write more about this topic, it may not bea taboo matter but typically folks don’t discuss suchsubjects. To the next! Cheers!!

 29. xe nang

  Greetings! Very helpful advice in this particular post! It’s the little changes that will make the most significant changes. Thanks a lot for sharing!

 30. A1

  Good blog you’ve got here.. Itís difficult to find quality writing like yours these days. I seriously appreciate individuals like you! Take care!!

 31. email hosting

  Its mobile account sporting activities a generous 15-liter capacity. It’s tailor-made for universities, co-working areas, and anywhere else you need to maintain drinks, treats as well as various other goodies cooled (or heated)!

 32. 2024 year updates

  I am not sure where you’re getting your info, but good topic. I needs to spend some time learning more or understanding more. Thanks for wonderful information I was looking for this information for my mission.

 33. visit website

  I’m no longer certain where you’re getting your info, but good topic. I must spend some time studying more or working out more. Thank you for fantastic info I was on the lookout for this info for my mission.

 34. květinový medailonek

  Thank you, I’ve just been searching for information approximately this subject for a while and yours is the greatest I have discovered till now. But, what in regards to the bottom line? Are you certain concerning the supply?

 35. bao gia son dulux

  Thank you for some other wonderful article. The place else could anyone get that type of infoin such a perfect means of writing? I’ve a presentation subsequent week, and Iam at the look for such info.

 36. gummies with vitamin d

  Hey! This post couldn’t be written any better! Reading this post reminds me of my previous room mate! He always kept talking about this. I will forward this article to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 37. for more info

  Hi there, just became aware of your blog through Google, and foundthat it is really informative. I am going to watch out forbrussels. I will be grateful if you continue this in future.A lot of people will be benefited from your writing.Cheers!

 38. 비트카지노먹튀

  I’m not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent info I was looking for this information for my mission.

 39. to learn more

  Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article. I’ll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info. Thanks for the post. I will definitely return.

 40. Animal Movie Review

  Safest husband toasts, or toasts. ‘re brought to you you most likely in the wedding party and are still required to prove enjoyable, humorous and as effectively as helpful of course. very best man speech jokes

 41. Animal Movie Review

  Hello! I just wanted to ask if you ever have any trouble with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended uplosing many months of hard work due to no backup.Do you have any solutions to stop hackers?

 42. caesar auto door system

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thanks, However Iam going through issues with your RSS. I don’t know why I can’t join it.Is there anybody else getting the same RSS issues? Anybody who knowsthe solution can you kindly respond? Thanx!!

 43. Tonic Greens

  It’s actually a cool and helpful piece of information. I am glad that you shared this helpful info with us. Please keep us informed like this. Thanks for sharing.

 44. click for more

  You can certainly see your enthusiasm within the article you write.The sector hopes for even more passionate writers like you whoare not afraid to say how they believe. At all times follow your heart.

 45. you can check

  Howdy! Do you know if they make any plugins to help with SEO?I’m trying to get my blog to rank for some targetedkeywords but I’m not seeing very good results.If you know of any please share. Kudos!

 46. have a look at

  Thanks , I’ve just been looking for info about this topic for a long time and yours is the best I’ve found out till now. But, what in regards to the conclusion? Are you sure about the source?

 47. go to

  Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you finding the timeand energy to put this content together. I once again find myself spendingway too much time both reading and leaving comments. But sowhat, it was still worth it!

 48. to learn more

  Hello are using WordPress for your blog platform?I’m new to the blog world but I’m trying to get started and set up my own. Doyou need any coding knowledge to make your own blog?Any help would be really appreciated!

 49. Emperors Vigor Tonic

  Ümraniye de hizmet veren orospulardan sıkılan / bunalan ve fantezi dünyasına giriş yapmak isteyen beyefendilerin ataşehir escort modellerden beklentilerini, ataşehir orospularıda iyi biliyor.

 50. Fast Lean Pro

  Aw, this was an exceptionally good post. Taking the time and actual effort to create a top notch article… but whatcan I say… I put things off a lot and don’t manage to get anythingdone.

 51. Happy New Year 2024

  Oh my benefits! an outstanding write-up dude. Thank you Nonetheless I am experiencing problem with ur rss. Don?t understand why Not able to subscribe to it. Exists any individual getting the same rss issue? Any person that knows kindly react. Thnkx

 52. Cua Thep Chong Chay

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through some of the post I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m definitely glad I found it and I’ll be bookmarking and checking back often!

 53. Soulmate Sketch

  I am not sure where you are getting your information, but great topic.I needs to spend some time learning much more or understanding more.Thanks for great info I was looking for this information for my mission.Here is my blog – ok388 ios

 54. water slide rentals

  I will immediately grasp your rss feed as I can’t findyour email subscription hyperlink or newsletter service.Do you have any? Please allow me realize in order that Imay just subscribe. Thanks.

 55. sales book

  Thanks , I’ve just been searching for info approximatelythis subject for a long time and yours is the best I’ve found out till now.However, what about the conclusion? Are you positive concerning the supply?

 56. Liana

  I?d need to get in touch with you right here. Which is not something I normally do! I enjoy reviewing a post that will certainly make people assume. Additionally, many thanks for enabling me to comment!

 57. Kelvin Kaemingk

  Kelvin Kaemingk has over two decades of helping people make smarter decisions regarding their mortgage and money decisions. He began his career in financial planning and migrated into the mortgage space in 2002. He is passionate and committed to helping people throughout their lives, make the best financial decisions for themselves and their families. As a father of three, and now Papa K (grandpa) to one, a team builder and recruiter, Kelvin thrives on helping others realize their potential, often referenced as “Everyone’s biggest fan”. Kelvin Kaemingk is the Area Manager for loanDepot and Co-Host of the Real Estate Chalk Talk radio program based in the Minneapolis – St. Paul area. Kelvin Kaemingk, NMLS 251124 | Branch NMLS 1139048

 58. this website

  I wanted to thank you for this wonderful read!! I absolutely enjoyed every bit of it.I have you book-marked how to get healthy skin check out new stuff you post?

 59. to read more

  Hello! I could have sworn I’ve been to this blog before but after browsing through a few of the articles I realized it’s new to me. Nonetheless, I’m certainly pleased I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back often!

 60. ford parts

  whoah this blog is magnificent i love reading your articles. Keep up the good work! You know, a lot of people are looking around for this information, you can aid them greatly.

 61. bandar togel

  I’m impressed with your article! The content is thorough and engaging. Have you thought about including more images in your next articles? It could enhance the overall reader experience.

 62. lunatogel

  Thoroughly enjoyed your article! 😊 The valuable insights are well-delivered. Consider adding more images in your upcoming pieces to make them visually appealing. 🌟

 63. slot gacor

  Sangat mengagumkan! Kualitas konten ini sangat istimewa. Penyajiannya sungguh menakjubkan. Dedikasi dan pengetahuan dalam karya ini benar-benar terpancar. Selamat kepada penulis atas penyajian pengalaman yang begitu berharga ini. Saya sangat menantikan konten serupa di masa yang akan datang. 👏👏👏

 64. Thu mua do cu

  Sweet blog! I found it while searching on Yahoo News. Do you haveany tips on how to get listed in Yahoo News?I’ve been trying for a while but I never seem to get there!Cheers

 65. Thu mua do quan cafe

  What’s Happening i am new to this, I stumbled upon this I have found It positively useful and it has helped me out loads.I’m hoping to give a contribution & aid other customers like itshelped me. Good job.

 66. goltogel

  🌌 Wow, blog ini seperti petualangan fantastis meluncurkan ke galaksi dari keajaiban! 💫 Konten yang menarik di sini adalah perjalanan rollercoaster yang mendebarkan bagi imajinasi, memicu kagum setiap saat. 🌟 Baik itu gayahidup, blog ini adalah harta karun wawasan yang inspiratif! #TerpukauPikiran Terjun ke dalam perjalanan kosmik ini dari imajinasi dan biarkan pikiran Anda berkelana! ✨ Jangan hanya mengeksplorasi, alami sensasi ini! #MelampauiBiasa Pikiran Anda akan berterima kasih untuk perjalanan menyenangkan ini melalui dimensi keajaiban yang menakjubkan! 🚀

 67. molo4nica.in.ua

  Hey there! I simply would like to offer you a big thumbs up for the excellent information you’ve got right here on this post. I will be returning to your blog for more soon.

 68. slot gacor

  This article is fantastic! The way it clarifies things is absolutely engaging and incredibly easy to follow. It’s obvious that a lot of work and investigation went into this, which is indeed noteworthy. The author has managed to make the theme not only interesting but also delightful to read. I’m wholeheartedly anticipating exploring more information like this in the upcoming. Thanks for sharing, you’re doing an outstanding job!

 69. Sight Care Review

  I don’t even know how I ended up right here, but I thought this post was once great. I do not realize who you might be however definitely you’re going to a famous blogger should you aren’t already 😉 Cheers!

 70. inflatable rentals Minnesota

  Howdy! This post couldn’t be written any better!Looking at this post reminds me of my previous roommate!He always kept preaching about this. I will forward this article to him.Pretty sure he’ll have a good read. Thanks for sharing!

 71. to read more

  Aw, this was an extremely nice post. Spending some time and actual effort to produce a great article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 72. ppu-prof_er

  Наша группа профессиональных мастеров находится в готовности предъявить вам перспективные средства, которые не только предоставят устойчивую охрану от мороза, но и преподнесут вашему коттеджу трендовый вид.
  Мы занимаемся с самыми современными средствами, сертифицируя продолжительный срок службы и отличные результирующие показатели. Утепление внешнего слоя – это не только сокращение расходов на тепле, но и заботливость о природной среде. Энергоэффективные технологии, какие мы внедряем, способствуют не только зданию, но и поддержанию природных богатств.
  Самое ключевое: [url=https://ppu-prof.ru/]Стоимость утепления дома снаружи цена[/url] у нас стартует всего от 1250 рублей за метр квадратный! Это доступное решение, которое изменит ваш помещение в реальный приятный район с минимальными издержками.
  Наши работы – это не только утепление, это постройка помещения, в котором любой элемент отразит ваш особенный стиль. Мы учтем все ваши запросы, чтобы переделать ваш дом еще дополнительно уютным и привлекательным.
  Подробнее на [url=https://ppu-prof.ru/]http://www.ppu-prof.ru[/url]
  Не откладывайте дела о своем обители на потом! Обращайтесь к спецам, и мы сделаем ваш домик не только комфортнее, но и более элегантным. Заинтересовались? Подробнее о наших предложениях вы можете узнать на веб-сайте. Добро пожаловать в пространство спокойствия и качественного исполнения.

 73. for more information

  You can definitely see your expertise within the workyou write. The arena hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid tomention how they believe. All the time go after your heart.

 74. bounce house rentals

  Hi there! I could have sworn I’ve been to this blog beforebut after reading through some of the post I realized it’s new to me.Anyhow, I’m definitely delighted I found it and I’ll be book-marking andchecking back frequently!

 75. Frieda Poljak

  Kinds of Engines vacation packages ‘re affordable, of benefit nevertheless, you pick up every single single single ability required by specific bargain. Search Engine Optimization

 76. Prodentim Review

  Wow that was odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submitmy comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing all that over again. Anyway, just wanted to saywonderful blog!

 77. Red Boost

  Pretty nice post. I just stumbled upon your blog and wanted to say that I’ve really enjoyed surfing around your blog posts. After all I will be subscribing to your rss feed and I hope you write again very soon!

 78. Sugar Defender

  An fascinating discussion is value comment. I feel that you must write more on this topic, it might not be a taboo subject however generally individuals are not sufficient to talk on such topics. To the next. Cheers

 79. Fitspresso

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has helped me out loads.I hope to give a contribution & assist different users like its helped me.Great job.

 80. Look At This

  I haven’t checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 81. Nagano Lean Body Tonic

  Hi! I just wanted to ask if you ever have any problems with hackers?My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing many monthsof hard work due to no backup. Do you have any methods to stop hackers?Here is my blog post Shawnee

 82. alpha tonic reviews

  Hi there! This post couldn’t be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept chatting about this. I will forward this post to him. Pretty sure he will have a good read. Thanks for sharing!

 83. herpesyl amazon

  hi!,I liҝe your writing so a lot! share wwe keep in touch extra about your post on AOL?I need a sрeciɑlist in this hoսse to solve my problem. Mayy be that isʏou! Having a look ahead tto look you.

 84. Aizen Power Reviews

  สมัยที่ใครๆก็ปรารถนาความสะดวกสบาย บาคาร่าออนไลน์ก็เลยเป็นตัวเลือกที่โคตรดีสำหรับท่าน UFABET มีบาคาร่าให้เลือกเล่นมากไม่น้อยเลยทีเดียวเราเป็นคาสิโนที่จ่ายจริง ทำเงินได้จริง สมัครง่าย ระบบฝากถอนอัตโนมัติแล้วพบกันขอรับ

 85. alpha tonic reviews

  sb220q says:That is a great tip especially to those new to the blogosphere. Brief but very precise information… Thank you for sharing this one. A must read post!Reply 05/31/2020 at 8:51 pm

 86. Fortune Ox Estratégia

  I do not even know the way I stopped up right here, but I thought thisput up was once good. I don’t understand who youmight be however definitely you’re going to a well-known blogger in case you aren’t already.Cheers!

 87. Herpesyl

  It’s really a cool and useful piece of info. I am glad that you simply shared this useful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing.

 88. Herpagreens

  Wow that was strange. I just wrote an really long comment but after I clicked submit my comment didn’t show up.Grrrr… well I’m not writing all that overagain. Regardless, just wanted to say superb blog!

 89. Cortexi

  I will right away grab your rss as I can’t to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Please permit me recognise so that I may subscribe. Thanks.

 90. guardian blood balance

  Hello there! Do you know if they make any plugins to assist with SEO? I’m trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very good gains. If you know of any please share. Kudos!

 91. vigrx plus

  Just over two years liquid prilosec The last big confrontation over the debt ceiling, in August2011, ended with an eleventh-hour agreement under pressure fromshaken markets and warnings of an economic catastrophe if adefault were allowed to occur.

 92. fitspresso review

  מעסה יפהפיה חדשה בתל אביב נמצאת ליד עזריאלי מחכה לכם עכשיו באווירה נעימה ודיסקרטית לעיסוי חושני ומפנק! חוויה שאסור לפספס!מעסות פצצות על מארחות אותך בדירה מפוארת ברמת גן. מאוד צעירות לפינוק מושלם דירות דיסקרטיות בבת ים

 93. fitspresso

  Howdy! I could have sworn I’ve been to your blog before but after looking at a few of the articles I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I stumbled upon it and I’ll be book-marking it and checking back often.

 94. Plisse_Sek

  Уважаемые Друзья!
  Вводим вам новаторское элемент в мире стилистики интерьера – шторы плиссе. Если вы аспирируете к идеальности в любой нюансе вашего домашнего, то эти шторы окажутся безупречным предложением для вас.
  Что делает шторы плиссе столькими особыми? Они объединяют в себе в себе изящество, действенность и применимость. Благодаря характерной архитектуре, современным субстанциям, шторы плиссе идеально гармонизируются с для любого другого интерьера, будь то палата, ложа, плитка или должностное пространство.
  Закажите [url=https://tulpan-pmr.ru]тюль гофре плиссе[/url] – оттворите уют и красочность в вашем жилище!
  Чем подкупают шторы плиссе для вас? Во-первых, их особый образ, который добавляет к обаяние и изысканность вашему дому. Вы можете выбрать из разнообразных текстур, оттенков и стилей, чтобы отметить уникальность вашего дома.
  Кроме того, шторы плиссе предлагают многочисленный ассортимент практических возможностей. Они могут регулировать уровень освещения в помещении, остерегать от солнечных лучей, предоставлять закрытость и создавать уютную среду в вашем доме.
  Наш веб-сайт: [url=https://tulpan-pmr.ru]https://tulpan-pmr.ru[/url]
  Мы сами поможем вам подобрать шторы плиссе, какие прекрасно гармонизируются с для вашего дома!

 95. Gavin Wolfgramm

  Many thanks for making the effort to talk about this, I feel strongly about this and love learning a great deal more on this subject. If feasible, as you gain expertise, would you mind updating your webpage with a great deal more information? It’s really useful for me.

 96. blood balance

  I do agree with all the concepts you’ve presented for your post. They are really convincing and will definitely work. Still, the posts are too short for novices. May just you please prolong them a bit from subsequent time? Thank you for the post.

 97. Fitspresso Reviews

  What’s Going down i am new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It positively useful and it has helped me outloads. I’m hoping to give a contribution & assist different users like its aided me.Great job.

 98. animale pills

  I?d need to contact you below. Which is not something I usually do! I appreciate reading a post that will certainly make individuals think. Also, many thanks for enabling me to comment!

 99. destilátor vody

  Oh my goodness! Amazing article dude! Thank you, However Iam experiencing issues with your RSS. I don’t know whyI cannot join it. Is there anybody having the same RSS problems?Anybody who knows the answer can you kindly respond?Thanks!!

 100. diseño

  Hello there! Do you use Twitter? I’d like to follow you if that would be ok. I’m definitely enjoying your blog and look forward to new updates.

 101. robot hut bui lau nha roborock

  Hey there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the images aren’t loading properly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same results.

 102. prodentim

  I’m really impressed with your writing skills as well as with the layout on your blog. Is this a paid theme or did you modify it yourself? Either way keep up the excellent quality writing, it is rare to see a great blog like this one today..

 103. omre nmn

  I’ll right away clutch your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Kindly let me recognize so that I could subscribe. Thanks.

 104. what is nmn?

  Howdy! I know this is somewhat off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for my comment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having problems finding one? Thanks a lot!

 105. Boostaro

  Hey there! I’ve been following your blog for a long time now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Texas! Just wanted to mention keep up the great job!

 106. Jackson Garcia

  a recent college graduate, faces a career decision between a high-paying job in a big corporation and a lower-paying position in a non-profit organization. The dilemma lies in the clash of two core personal values: financial security and a passion for social impact.

 107. Sight Care

  You could definitely see your skills within the work you write. The arena hopes for more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. Always go after your heart.

 108. Endopeak

  Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to produce a good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

 109. Fortune Tiger

  Normally I don’t read post on blogs, but I would like to say that this write-up very compelled me to take a look at and do it! Your writing taste has been amazed me. Thanks, very nice article.

 110. Pharaoh Power

  I am no longer certain where you are getting your info, however good topic. I needs to spend a while finding out much more or working out more. Thanks for fantastic info I was searching for this information for my mission.

 111. Tru cuu hoa

  It’s really a great and useful piece of info. I’m glad that you shared this helpful information with us. Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.

 112. Denticore

  When someone writes an post he/she keeps the plan of a user in his/her mind that howa user can know it. Thus that’s why this piece of writing is outstdanding.Thanks!

 113. Nagano Tonic

  Good day! This post could not be written any better!Reading through this post reminds me of my previous room mate!He always kept talking about this. I will forward this article to him.Fairly certain he will have a good read. Many thanks for sharing!

 114. Jinny Roquemore

  Comfortabl y, the post is really the sweetest on that notable topic. I suit in with your conclusions and definitely will eagerly look forward to your upcoming updates. Simply saying thanks will not simply just be sufficient, for the phenomenal lucidity in your writing. I will directly grab your rss feed to stay abreast of any kind of updates. De lightful work and also much success in your business endeavors!

  https://www.opendesktop.org/u/mp3convert

 115. fitspresso reviews

  Thanks for another great post. Where else could anybody get that type of information in such a perfect way of writing? I ave a presentation next week, and I am on the look for such info.

 116. Nutrisystem diet plan

  Hello There. I discovered your blog the use of msn. This is a very well written article.I’ll make sure to bookmark it and come back to read extra of yourhelpful info. Thank you for the post. I’ll definitely comeback.

 117. Boostaro

  I really like what you guys are usually up too. This sort ofclever work and coverage! Keep up the awesome works guys I’ve incorporated you guysto my blogroll.

 118. Fake pussy sex toy

  I will right away grasp your rss feed as I can’t in finding your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please permit me understand in order that I may just subscribe. Thanks.

 119. Fitspresso Review

  An interesting discussion is definitely worth comment.I think that you ought to write more on this topic,it might not be a taboo matter but usually folks don’tdiscuss such topics. To the next! Many thanks!!

 120. audi tradition

  Aw, this was a very nice post. Taking the time and actual effort to create a great articleÖ but what can I sayÖ I procrastinate a lot and don’t seem to get nearly anything done.

 121. Heal N Soothe

  I am not sure where you’re getting your info, but good topic.I needs to spend some time learning more or understanding more.Thanks for fantastic info I was looking for this infofor my mission.

 122. Basil Summers

  Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and energy to put this content together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worthwhile!

 123. Pascoe Williamson

  whoah this blog is excellent i love reading your articles. Keep up the great work! You know, lots of people are searching around for this information, you can aid them greatly.

 124. vw classic parts

  Have you ever heard of second life (sl for short). It is essentially a game where you can do anything you want. Second life is literally my second life (pun intended lol). If you would like to see more you can see these Second Life authors and blogs

 125. Sugar Defender

  I do believe all the concepts you have introduced in your post. They are very convincing and can certainly work. Still, the posts are too brief for beginners. May you please lengthen them a little from subsequent time? Thanks for the post.

 126. Boostaro

  Heya i am for the first time here. I came across this board and I find It really helpful & it helped me out a lot.I’m hoping to offer one thing back and aid others like you helped me.

 127. visit site

  I have not checked in here for some time as I thought it was getting boring, but the last few posts are great quality so I guess I will add you back to my everyday bloglist. You deserve it my friend 🙂

 128. boxear en madrid

  It’s really a nice and useful piece of information. I am satisfied that you simplyshared this useful info with us. Please keep us informed like this.Thank you for sharing.

 129. Fitspresso

  That is a very good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Brief but very precise information… Thanks for sharing this one. A must read post!

 130. Avaliador Premiado

  Thank you for another wonderful article. Where else could anybody get that type of info in such a perfect way of writing?I have a presentation next week, and I’m on the look for such info.

 131. click

  I’m not that much of a internet reader to be honest but your sites really nice, keep it up! I’ll go ahead and bookmark your website to come back in the future. All the best