Sociologji

Articles

Sociologji


Kush janë Sabiinët?

Kush janë Sabiinët? Ragibul Asfahanij thotë: “Sabiinët janë populli që ndiqnin fenë e Nuhut a.s. Përmendja e tyre përkrah jahudijve..