Monthly Archives: January 2024

tobeedited

  Trimat frikacak dhe besimtarët frikacak.   “ Ne shqiptarët jemi ose trima sahanlëpirës ose besimtarë frikacak, prandaj nuk e..Kush janë Sabiinët?

Kush janë Sabiinët? Ragibul Asfahanij thotë: “Sabiinët janë populli që ndiqnin fenë e Nuhut a.s. Përmendja e tyre përkrah jahudijve..