imamali

Hadith

Spread the love

Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) na tregon: “E pyeta hz. Resulullahun (s.a.a): “Ja Resulullah! Në Kuran thuhet: “Ademi pranoi prej Zotit të vet disa fjalë. Në bazë të tyre, Allahu ia pranoi pendimin…” (Bekare, 37). Cilat janë ato fjalë që i pranoi Ademi (a.s.)? Hz. Resulullahu (s.a.a.) iu përgjigj:

-O Ali, Allahu Teala e zbriti Ademin në Indi, Havën në Xhidde, gjarprin në Isfahan dhe Iblisin në Mijsan (vend afër Basrës). Në xhenet nuk kishte gjë më të bukur se gjarpri dhe palloi. Gjarpri kishte katër këmbë sikur deveja. Iblisi hyri në barkun e gjarprit dhe e mashtroi Ademin. Si ndëshkim ndaj gjarprit, Allahu ia mori këmbët dhe i tha: “Furnizimin ta caktova në tokë dhe do të lëvizësh përmes barkut. Atij që i dhimbsesh, Allahu mos ndjeftë dhimbje ndaj tij”. Palloit, pasi i ndihmoi Iblisit në gjetjen e pemës, i caktoi si dënim ta ketë zërin dhe këmbët e shëmtuara.

Ademi mbeti në Indi njëqind vjet dhe, gjatë tërë kohës, e mbante kokën në drejtim të qiellit, duke vendosur duart në kokën e tij dhe duke qarë për shkak të gabimit të bërë. Pastaj, Allahu i dërgoi Xhebrailin, i cili i tha Ademit (a.s.): “O Adem, Allahu të dërgon selam dhe të përcjell këtë mesazh: “O Adem, a nuk të krijova me duart e Mia? A nuk të kam fryrë prej shpirtit Tim? A nuk të bënë sexhde engjëjt e Mi? A nuk të martova me Havën? A nuk ta caktova vendin në Xhenet? Atëherë, pse gjithë ky vajtim? Shqiptoji këto fjalë dhe padyshim Allahu do të pranojë pendimin tënd: “Subhaneke, la ilahe ila ente, amiltu suen ve zalemtu nefsi, fetub aleje, inneke entet- tevvabur-rahim”

) سبحانک لا اله الا انت عملت سوء و ظلمت نفسی فتب علی انک انت التواب الرحیم) (O Allah, Ti je larg prej çdo të mete. Nuk ka Zot përveç Teje. Bëra një vepër të keqe, pranoje pendimin tim sepse Ti je pranues i pendimit dhe mëshirues.)

O Ali, nëse e vëren një gjarpër duke hyrë në shtëpinë tënde tri herë, mos e mbyt atë. Nëse e vëren se po hyn në shtëpi për herë të katërt, atëherë mbyte, sepse është jobesimtar (xhin).

O Ali, nëse e vëren një gjarpër gjatë rrugës mbyte atë sepse unë i kam kushtëzuar xhinët që të mos shndërrohen në formën e gjarprit.”
There are 57 comments

Add yours
  1. 강남오피

    hello there
    i have learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting.Aspectmontage makes it easy as can be and affordable for you to upgrade your windows, doors, roofing, showers or baths. “강남오피” this is kind of off topic but I need some guidance from an established blog. I will be coming back to your website for Perfect piece of work you have done, this internet site is really cool with wonderful info.


Post a new comment