nukm

Nuk më intereson e djeshmja…

Spread the love

Sot jam zgjuar, si çdo ditë, dhe jam e lumtur që mund të jetoj edhe një ditë tjetër në këtë botë,

dhe marr frymë. Marr jetë… dhe kjo falë Zotit. Sot është një ditë për të thënë: nuk më intereson

asgjë nga e djeshmja, sepse i`a vlen çdo gjë e sodit, dhe të jem e lumtur tash… Buzëqesh!

Jam një person e formësuar, mirënjohëse dhe e lumtur, një person luftarake, sepse Zoti e jeta të

jep një mundësi për të jetuar edhe një ditë më shumë… Atëherë, përqafo e vlerësoje ata që e ke

afër. Thuaju mjaft zhgënjimeve dhe të këqijave. Më e keqja që do të mund të ndodh është të

vdesësh dhe kjo nuk po të ndodh tani. Dhe, thuaj vetës… Jam një person i njëjtë si të tjerët, me

vullnet e dëshirë për të jetuar dhe për të provuar gjëra të reja. Të ndjehem e gjallë dhe e qetë me

botën. Një person i njerëzishëm, nuk është ai, i cili nuk gabon kurrë, por ai i cili nuk dorëzohet

kurrë, dhe i cili vazhdon të lufton për të qenë i lumtur, dhe të jem një person që mund të jap

shembull, dhe të jap buzëqeshje tjerëve. Jam një person, i cili ka dështuar shpeshherë, por jam

këtu ku jam sot, për t`u ballafaquar dhe për t`u përpjekur për shumë gjëra. Nuk jam një qyqare

dhe për mua jeta është një dhuratë, të cilën çdo ditë e vlerësoj më shumë dhe e jetoj për të qenë

çdo ditë më e fortë, më e lire, fleksibile, e zgjuar, mirëkuptuese dhe një person që mëson për ta

pranuar realitetin, të vërtetën.
There is 1 comment

Add yours
  1. a

    Grеetings! Very usefᥙl advice in this particular post!

    It is the little changes which will make the most important changes.
    Thanks for sharing!


Post a new comment