18424231_1490325207686697_3351116129747058432_n

I përgëzojmë të gjithë muslimanët për lindjen e bekuar të Imam it të Kohës dhe shpëtimtarit të pritur të njerëzimit, Imamit Muhammed ibn Hasan el-Mehdiut (a.f.)

Spread the love

I përgëzojmë të gjithë muslimanët për lindjen e bekuar të Imamit të Kohës dhe shpëtimtarit të pritur të njerëzimit, Imamit të Fundit të Ehl-i Bejtit, Imam Muhammed ibn Hasan el-Mehdiut (a.f.) Zoti ia përshpejtoftë rishfaqjen dhe na bëftë dëshmitarë e shërbyes të rrugës së drejtësisë nën flamurin e tij!
There are no comments

Add yours