18485657_1492273467491871_7354236522064168239_n

Mos kurse veten, kohën dhe aftësitë e tua për të bërë vepra të mira, sepse Zoti ka premtuar: …

Spread the love

Mos kurse veten, kohën dhe aftësitë e tua për të bërë vepra të mira, sepse Zoti ka premtuar:

“Atyre, që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, me siguri që do t’ua shlyejmë të këqijat dhe do t’u japim shpërblim më të mirë se puna që kanë bërë.” (El-Ankebut, 29: 7)
There are no comments

Add yours