18527933_1493807317338486_2631481877864249628_n

Çfarë duhet të bëjmë që të kemi jetë të lumtur e jo të mjeruar, Allahu kështu na mëson dhe premton në Kuran se…

Spread the love

“Cilindo mashkull apo femër që kryen vepra të mira, duke qenë besimtar, Ne do ta bëjmë që të kalojë jetë të bukur dhe do ta shpërblejmë sipas veprave më të mira, që ka bërë.” (En-Nahl, 16: 97)

“Kushdo që i kthen shpinën Këshillës Sime (nuk i beson këtij Kur’ani dhe nuk vepron sipas udhëzimeve që ka), do të ketë jetë të mjeruar …” (Ta-Ha, 20: 124)
There are no comments

Add yours