3.1

Kurani i Shenjtë për fundin e qiellit

Spread the love

Ky është fundi i jetës së yjeve, siç është marrë nga Nasa Hubble Telescope. 1423 vjet më parë, Zoti na ka thënë në Kuran se fundi i qiellit do të jetë si ky. Kjo thuhet në Librin e Shenjtë para se të zbuloheshin teleskopët dhe mikroskopët…:

Veç kur të çahet qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafili (në ditën e Kijametit)”. (Surja er-Rahman, ajeti 37)

Autor: Dr. Marshall Johnson

(Revista “Vlera”, nr. 6, gusht 2011, fq. 13)
There are no comments

Add yours