2.1

Kurani i Shenjtë për vendpushimin e Diellit

Spread the love

‘Vendpushim’ është përkthim i fjalës arabe ‘mustekarr (مُسْتَقَرْ)’ që shënon një vend të përcaktuar saktë dhe një kohë të ngulitur. Sipas astronomisë moderne, sistemi diellor lëviz në një hapësirë me një shpejtësi prej 12 miljesh për sekondë drejt një pike që ndodhet në yjësinë (konstelacionin) e Herkulit (alphalyrae), vendndodhja e saktë e së cilës është përllogaritur saktësisht. Për më tepër astronomët e kanë emëruar atë ‘maja diellore (solar apex)’.

Nocioni i vendpushimit për Diellin përshkruhet qartë në Kuranin e Shenjtë: “Dielli sillet në drejtimin e vet të caktuar. Kështu e ka paracaktuar i Plotfuqishmi, i Gjithëdituri”. (Surja Ja-Sin, ajeti 38)

Autor: Dr. Marshall Johnson

(Revista “Vlera”, nr. 6, gusht 2011, fq. 13)
There are no comments

Add yours