Llojet e punëtorëve

Spread the love

Hyrje

Kjo video 2-minuta e 20-sekondëshe është një ilustrim i një situate të kompanisë që është shumë e zakonshme. Ekziston një ngarkesë pune e përcaktuar, shumë sfida për të kapërcyer dhe qëllimet që duhen arritur. Aty paraqiten pesë lloje të punëtorëve. Kush do t’ju ndihmojë të arrini atje?

Punëtori i parë

Ky është një punëtor i dalluar. Ai e di se ku të shkojë dhe çfarë të bëjë dhe me të vërtetë po shtyn. Ai merr përgjegjësinë e plotë për punën e tij dhe në këtë mënyrë ndihmon organizatën e jashtëzakonshme.

Punëtori i dytë

Ky është agjenti shumë i dobishëm. Ai ka vullnet të madh për të punuar, mësuar dhe përmirësuar. Me udhëzime dhe trajnime të sakta, ai do të jetë një punëtor i dalluar i së ardhmes.

Punëtori i tretë

Këtu shohim një agjent më pak të dobishëm. Ai është disi i gatshëm të ndihmojë. Sidoqoftë, kontributi i tij nuk bën shumë ndryshim në rezultatin e përgjithshëm.

Punëtori i katërt

Ky person është burimi i mundshëm i problemeve. Ai shkon lart e poshtë dhe ndryshon ndërmjet ndihmës dhe shkatërrimit. Ndikimi i tij e bën punën më të vështirë dhe më pak të parashikueshme për të tjerët.

Punëtori i pestë

Ky është personi shtypës. Ai po përpiqet në mënyrë aktive të shkatërrojë punën, por shpesh përpiqet të fshehë veprat e tij duke përdorur një maskë “të bukur” shoqërore. Personi shtypës veçanërisht nëse nuk zbulohet, është një kërcënim shumë i rrezikshëm për çdo organizatë.

Morali

Mësoni si të dalloni saktësisht mes njerëzve prodhues dhe shkatërrues. Kjo ndihmon ekipin tuaj të jetë më i sigurt, i qëndrueshëm dhe i frytshëm.

(Përktheu dhe përshtati: redaksia e revistës “Vlera”)
There are no comments

Add yours