Ramazani dita 21

Lutja e ditës së 21-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Kjo është dita e vdekjes së Imam Aliut (a.s.). Është e preferuar (mustehab) të bëhet vizitë (zijaret).

Lutja e ditës së 21-të të muajit të Ramazanit është:

O Zot! M’i bëj argumente begatitë e Tua në muajin Ramazan dhe mos më bëj të shkoj pas hapave të djallit. Bëje xhenetin vendbanimin Tim, o Plotësues i nevojave të kërkuesve! O Zot!

Redaksia e revistës “Vlera“.
There are 18 comments

Add yours

Post a new comment