Dita e Ramazanit 4

Lutja e ditës së katërt të muajit të Ramazanit

Spread the love

Lutja e ditës së katërt të muajit të Ramazanit është kjo:

O Zot! Më jep fuqi në këtë muaj që t’i kryej obligimet e Tua. Më provo në këtë muaj ëmbëlsirën e dhikrit Tënd dhe më veço mua në këtë muaj që të të falënderoj Ty për dhëniet e Tua të shumta. Më mbro me mbrojtjen Tënde dhe me mbulimin Tënd, o Shikues, o Zot i Madh!

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are 2 comments

Add yours
  1. Rastrear Celular

    Ao tirar fotos com um telefone celular ou tablet, você precisa ativar a função de serviço de posicionamento GPS do dispositivo, caso contrário, o telefone celular não pode ser posicionado.


Post a new comment