Nata e Ramazanit 4

Veprimet e natës së katërt të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së katërt të muajit të Ramazanit janë:

  • Falen tetë rekate namaz.
  • Në çdo rekat lexohet surja el-Fatiha dhe surja el-Kadr 20 herë. (d.m.th. në 4 rekatë surja el-Kadr lexohet nga 3 herë, kurse në 4 rekatë lexohet nga 2 herë. Pra, gjithsej, surja el-Kadr lexohet 20 herë).

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are no comments

Add yours