7.6

Lutjet e pesë gishtave

Spread the love

Hyrje

Në këtë shkrim përfshihen pesë lutje duke u bazuar në pesë gishtat e dorës, dhe secili gisht e ka domethënien e vet filozofike të lutjes.

Lutja e gishtit të madh

Gishti i madh është afër jush. Kështu që filloni lutjet për ata të cilët janë më të afërmit tuaj, sepse ata më lehtë mbahen mend. Të lutemi për të dashurit tanë është sikurse një detyrë e ëmbël.

Lutja e gishtit tregues

Gishti tjetër është gishti tregues. Lutuni për ata që na mësojnë, udhëzojnë dhe kujdesen për ne. Kjo përfshin: mësuesit, mjekët dhe udhëzuesit e fesë (predikuesit). Atyre u duhet mbështetje dhe mençuri drejtuar të tjerëve në rrugë të drejtë. Gjithmonë i kujtoni ata në lutjet tuaja.

Lutja e gishtit më të gjatë

Gishti tjetër është gishti më i gjatë. Na kujton udhëheqësit tanë. Lutuni për fenë tuaj dhe udhëheqësit që mendoni se janë në rrugë të drejtë. Këta njerëz i japin hije kombit dhe udhëheqin opinionin publik. Atyre u duhet udhëheqja e Allahut.

Lutja e gishtit të unazës

Gishti i katërt është gishti i unazës. Befasisht ky është gishti më i dobët, bile edhe mësuesi i pianos e vërteton këtë. Na kujton të lutemi për ata të cilët janë të dobët ose vuajnë. Ata kanë nevojë për lutjet tuaja natë e ditë. Kurrë nuk është e mjaftueshme të lutesh për ta.

Lutja e gishtit të vogël

Së fundi, vjen gishti i vogël. Më i vogli nga të gjithë, ku mund të mbështetemi me Zotin e Plotfuqishëm dhe me të tjerët. Ky gisht duhet të ju përkujton të luteni për veten. Derisa luteni për të tjerët, për nevojat tuaja do të jeni në gjendje të luteni vetëm me përkujtim.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 6, gusht 2011, fq. 17)
There are 149 comments

Add yours
 1. Интерес – лучшее побуждение к занятию

  Расстояние между тем, как люди живут и как должны бы жить,
  настолько велико, что тот, кто отвергает действительное ради должного,
  действует скорее во вред себе, нежели на благо, так как, желая исповедовать добро при
  любых обстоятельствах, он неминуемо погибнет, сталкиваясь со множеством людей, чуждых добру.
  Из этого следует, что государь, чтобы сохранить власть, должен приобрести умение
  от добра отступать и пользоваться им смотря по мере надобности.
  Интерес – лучшее побуждение к занятию

 2. assef

  Most games are fully playable from Chrome, Safari, or Firefox browsers. If gambling from a smartphone is preferred, demo games can be accessed from your desktop or mobile. Unlike no-download pokies, these would require installation to your smartphone. Las Vegas-style free slot games casino demos are all available online, and other free online slot machine games for fun play in online casinos. No, fully licensed online casino games, such as The Phone Casino, are not rigged. This means that you can rest assured that the company, its services, offers and games are audited by regulatory bodies and third parties to ensure everything it offers is fair to players. A variety of checks, such as testing of a game’s random number generation (RNG), ensuring personal and financial data is encrypted, and that any communications between a customer and online casino is secure, are performed to ensure that an online casino offers a safe and fair experience.
  http://www.hyowon.or.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=15
  Almost all games played in brick-and-mortar casinos are available online. High-quality videos allows players to see the dealer live as he spins the roulette board or deals cards for poker or baccarat. The same rules used in the physical casino apply when playing live over the internet. The first step is to pick an appropriate casino site from where you would find the best live casino games. You should choose an online casino based on several things, including the quality of software, the number of games, the size of the welcome bonus, and the number of payment methods available. You can check our recommended USA live casinos, which include all the virtues that a live casino must have to offer you the premium online gambling experience. Playing on mobile casinos for real money is fun and easy. Whether you’d like Android casinos or iPhone casinos, we have found the top places to play.


Post a new comment