26230842_1739428689443013_6735988430477002138_n

Marrëdhënjet seksuale gjatë shtatëzansisë.

Spread the love

Marrëdhënjet seksuale gjatë shtatëzansisë.

Pejgamberi Muhamed paqja qoftë mbi të dhe Familjen e tij aq shumë e ka vlerësuar shtatëzanësinë e një femra sa që një ditë shtatëzanësie të një gruaje është e barabartë në sevabe ( shpërblime) sa 7 ditë agjërimi të burrit.

Prandaj dhe si rregull martesore islame lidhur me marrëdhënjen me grua shtatëzan është :
“Nëse gruaja është shtatëzënë, mos bën mardhënie përveç nëse ke abdest, ndryshe fëmija do të ishte zemër-verbër dhe koprrac. “/REVISTA VLERA/
There are no comments

Add yours