1.1

Martesa e Imam Aliut me Hazreti Fatimen

Spread the love

Aliu martohet me Fatimen

Fatimja (paqja qoftë mbi të) kjo vajzë e bukur, e ndershme, fisnike, jetonte në kraharorin e babait të saj në Medine. Sytë e shikonin, dhe disa sahabë flisnin me vetët e tyre dhe kishin dëshirë të merrnin ndershmërinë e prejardhjes prej babit të saj. Ajo ishte gruaja më e famshme në nder, në fe, dhe pozita e saj ishte e lartë tek Zoti i saj.

Shumë sahabë (shokë) të Profetit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i propozuan atij të martohen me Fatimen (paqja qoftë mbi të), siç ishin Ebu Bekri, Umer ibën Hatabi e të tjerë prej të njohurve Kurejshit. Por Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i kërkonte atyre të falur duke i thënë se akoma nuk ka zbritur urdhri.

Kur Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i kërkoi ndjesë Ebu Bekrit dhe Umeri për kërkesën e tyre, ata të dy shkuan tek Aliu (paqja qoftë mbi të) i cili po ujiste hurmat dhe i thanë atij: “Ne e dime afërsinë tënde me Profetin (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) dhe se ti je i pari që e pranove Islamin. Sikur të shkosh tek Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) dhe të kërkosh prej tij martesën me Fatimen (paqja qoftë mbi të) dhe Zoti do të shtojë favorin”. Imam Aliu e ndërpreu punën, mori abdest, pastaj u la dhe veshi xhyben e tij. Fali dy reqate namaz, veshi shapkat e tij dhe u nis për tek Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), i cili ndodhej në shtëpinë e Umi Selemes. Ai e përshëndeti Profetin (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) edhe Aliu (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ia ktheu selamin. Pastaj u ul pranë tij dhe shikonte tokën.

Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i tha: “A ke ardhur për nevojë?” Aliu (paqja qoftë mbi të) iu përgjigj: “Po, kam ardhur të kërkoj dorën e vajzës tënde për martesë”. Umi Seleme tha: “Unë shikova fytyrën e Profetit Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) e cila shkëlqente prej gëzimit”.

Pastaj Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i buzëqeshi Aliut (paqja qoftë mbi të) dhe hyri tek Fatimja (paqja qoftë mbi të) dhe i tha asaj: “Ti e di mirë se çfarë favori ka Ali ibën Ebi Talibi (paqja qoftë mbi të) në Islam dhe e di afërsinë tënde fisnore me të. Unë iu luta Zotit tim që të martoi ty me krijesën më të favorshme dhe më të dashur tek Ai. Ai përmendi diçka prej çështjes tënde. Çfarë mendimi ke?” Ajo (paqja qoftë mbi të) heshti dhe Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) doli jashtë duke thënë: “Allahu Ekber, heshtja e saj është vendimi i saj”. Pastaj tha: “O Ali! Çfarë zotëron që të martoj ty?” Ai i tha: “Shpatën, mburojën dhe devenë (kurse në një hadith tjetër kalin)”. Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i tha: “Përsa i përket shpatës tënde të nevojitet që të luftosh në rrugën e Zotit dhe të vrasësh armiqët e Tij. Ndërsa deveja jote të duhet për të ujitur hurmat tuaja dhe të udhëtosh. Ndërsa për mburojën bëj ç’të duash”. Aliu (paqja qoftë mbi të) ia shiti mburojën Othman ibën Afanit, 480 dërhem dha ia dha Profetit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij).

Mbasi Profetit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) iu plotësua dëshira e tij me këtë martesë të lumtur me urdhër prej Zotit të Madhëruar, ai dëshiroi që këtë lajm ta përhapte në mesin e muslimanëve. Për këtë ai urdhëroi Enes ibën Malikun që të grumbullojë një grup të sahabëve dhe të përhapin këtë lajm. Enesi tha: “Unë i ftova ata dhe kur u grumbulluan tek Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij), u ulën në vendet e tyre. Aliu (paqja qoftë mbi të) nuk ishte prezent sepse Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) e kishte ngarkuar për të kryer porositë e tij”.

Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) tha: “Falënderimet janë për Allahun e mirësive, i Adhuruari për shkak të fuqisë së Tij, i Frikshmi për shkak të dënimit të Tij, Zbatuesi i urdhrave të Tij në tokë dhe qiell i Cili i krijoi krijesat me fuqinë e Tij dhe i dalloi ato me ligjet e Tij, i krenoi ata me fenë e Tij, i nderoi ata me të Dërguarin e Tij Muhamedin (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij). Allahu i Lartësuar dhe Fuqiplotë e ka caktuar martesën shkak për brezat e ardhshëm. Ai (Allahu i Lartësuar) më ka urdhëruar që të martoj Fatimen (paqja qoftë mbi të) bijen e Hatixhes (paqja qoftë mbi të) me Aliun (paqja qoftë mbi të)”.

Pastaj urdhëroi që të sjellin hurma dhe i vendosi para nesh dhe tha: “Urdhëroni dhe merrni”. Në atë kohë papritur hyri Aliu (paqja qoftë mbi të) tek Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) dhe i Dërguari i Allahut (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i buzëqeshi atij, e pastaj i tha: “Allahu më urdhëroi që të martoj ty me Fatimen (paqja qoftë mbi të) me shumën 400 mithkalë argjendi nëse pranon”. Aliu (paqja qoftë mbi të) tha: “Po e pranoj atë o i Dërguar i Allahut”.

Enes ibën Maliku tha se Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ka thënë: “Allahu ju bashkoi juve të dyve dhe e lumturoi gjyshin tuaj dhe iu ka bekuar juve të dyve dhe prej jush do të sjelli shumë të mirë”. Enesi tha: “Po pasha Zotin, vërtet Allahu solli nga ata shumë të mirë”.

Martesa e pashoq

Kështu pra përfundoi kontrata e martesës dhe Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) martoi Aliun (paqja qoftë mbi të) me Fatimen (paqja qoftë mbi të). Kjo martesë ishte urdhri i Zotit dhe me këtë martesë u bashkuan dëshirat. Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) u gëzua pa masë dhe ky gëzim dukej në fytyrën e tij shkëlqyese dhe lumturia mbushte zemrën e tij. Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) e priti këtë dhuratë hyjnore me falënderim dhe lavdërim duke i bërë sexhde Allahut në kohën kur Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) e lajmëroi për këtë gjë.

Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) e martoi Fatimen (paqja qoftë mbi të) me mehër (dhuratë që i jepet vajzës kur fejohet) të pakët dhe shtëpinë e saj e veshi me atë masë sa ishte mehri që ta dinë brezat e të gjitha kohërave se gjërat materiale janë të zhdukura dhe të vogla para vlerave dhe kuptimeve shpirtërore të larta.

Imam Aliu (paqja qoftë mbi të) ia dha Profetit (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) mehrin dhe Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) mori pjesë personalisht në përgatitjen e shtëpisë së vajzës së tij, e vogël në përmasa dhe në pajisje por e madhe në anën njerëzore dhe morale. Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) dërgoi në treg disa prej shokëve të tij për të blerë pajisjet e Fatimes (paqja qoftë mbi të) dhe për nevojat e shtëpisë së saj të re. Këto pajisje përmblidhnin: dyshekun, të mbuluarit, hastra, disa pajisje për gatim, pak veshje dhe erëza aromatike. Po ashtu Aliu (paqja qoftë mbi të) shtroi për të përgatitur shtëpinë e tyre të thjeshtë. Ai shtroi tokën e shtëpisë me rërë të imët, vendosi një dërrasë të gjatë në mur për të vendosur rrobat mbi të. Mbasi përfundoi përgatitjen e shtëpisë, Aliu (paqja qoftë mbi të) filloi të priste ardhjen e Fatimes (paqja qoftë mbi të).

Mbas një muaji Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) e mori vesh se Aliu (paqja qoftë mbi të) kishte dëshirë ta çonte Fatimen (paqja qoftë mbi të) në shtëpinë e re dhe Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) e pranoi kërkesën e tij. Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) kujdesej së tepërmi për Fatimen (paqja qoftë mbi të) me qëllim që t’ia zëvendësonte asaj dashurinë e nënës së saj të dashur Hatixhes (paqja qoftë mbi të). Ai e ndihmoi në martesë dhe kërkoi prej grave të tij që ta përgatisin Fatimen (paqja qoftë mbi të) ashtu siç përgatiten vajzat në natën e martesës. Pastaj ftoi që të shtrohet tryeza e gostisë të cilën e përgatiti Aliu (paqja qoftë mbi të) duke i ndihmuar muhaxhirët (emigrantët) dhe ensarët (ndihmuesit).

Sherhabil ibën Said el-Ensari ka transmetuar duke thënë: “Në mëngjesin e ditës së dasmës, Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i tha Fatimes (paqja qoftë mbi të): “Unë të martova ty me zotërinë e kësaj dynjaje, dhe në ahiret ai është prej të mirëve””.

Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) hyri tek Fatimja (paqja qoftë mbi të) dhe në dorë mbante një gotë qumështi dhe i tha asaj: “Pije këtë, babai u bëftë kurban për ty”. Pastaj i tha Aliut (paqja qoftë mbi të): “Pije këtë, djali i xhaxhait tënd u bëftë kurban për ty”. Në këtë mënyrë përfundoi martesa dhe u plotësua ndërtimi i shtëpisë së re. Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ishte vendosësi i bazave të saj. Me këtë ai (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) ndërtoi ligjet, jetën dhe filozofinë e martesës familjare.

(“Përmbledhje e jetës së Profetit (s.a.) dhe Ehli Bejtit (a.s.)”, përktheu: Vullnet Merja, botoi: “Mesxhidi i Ehli Bejtit”, Tiranë 2004, fq. 105-109)
There are 1,015 comments

Add yours
 1. 강남풀싸롱

  i have learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting I just would like to give you a huge thumbs up for the great info you have right here on this post.“강남풀싸롱” Nice blog here! Also your site rather a lot up fast! we concentration on quality! We finalize our work space and hamper within your budget no matter what kind of programme you have in mind!

 2. форма

  Когда народ предается своеволию,
  то боятся не тех безумств, которые он творит, и страшатся не того зла, которое он может наделать в настоящую минуту,
  а того зла, которое может
  возникнуть впоследствии оттого, что во время таких
  смут может появиться тиран. Иное дело
  с дурным правителем; тут
  все боятся зла в настоящем, а на будущее время надеются, что его дурная жизнь
  приведет к восстановлению свободы.

  форма

 3. 성인망가

  Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog
  hyperlink to your host I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me“성인망가” I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.I wonder how so much effort you place to make one of these fantastic informative web site.

 4. 오피뷰

  i have learn several just right stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting Aspectmontage makes it easy as can be and affordable for you to upgrade your windows, doors, roofing, showers or baths“오피뷰”’m really impressed with your writing skills and also indow replacement Boston In addition to installing abode improvement products that compel your serene,

 5. 오피스북

  Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog
  hyperlink to your host I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me“오피스북” I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.I wonder how so much effort you place to make one of these fantastic informative web site.

 6. jox

  One thing to note: although this product is lightweight, I think it’s definitely more full than medium coverage. I had to blend out the one pump quite a bit, and I don’t think you would need two pumps unless you were looking for some heavy-duty coverage. One pump covered up any darkness and discoloration under my eyes, and it really brightened up the area without looking too overdone. In order to use as a concealer to hide imperfections, use a color that perfectly matches your foundations. As a result, it will blend seamlessly with your skin tone while adding extra coverage. Water/Aqua/Eau, Cyclopentasiloxane, Methyl Methacrylate Crosspolymer, Cyclohexasiloxane, Butylene Glycol, PEG-10 Dimethicone, Trimethylsiloxysilicate, Polyglyceryl-3 Polydimethylsiloxyethyl Dimethicone, Silica Dimethyl Silylate , Sodium Chloride, Triethoxycaprylylsilane, Dimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Aluminum Hydroxide, Disodium EDTA, Propylene Carbonate, Disteardimonium Hectorite, Ethylhexylglycerin, Cetyl PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Tocopherol, Pentaerythrityl Tetra-di-t-butyl Hydroxyhydrocinnamate, Phenoxyethanol. MAY CONTAIN / PEUT CONTENIR (+/-): Iron Oxides (CI 77491, CI 77492, CI 77499), Titanium Dioxide (CI 77891).
  http://1522-9892.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=3238
  Each of the nine Armani Beauty Neo Nude Melting Color Balms are housed within round, plastic compacts with colour co-ordinated lids, so you can easily tell them apart. Giorgio Armani Neo Nude Melting Color Balm is a blush that retails for $38.00 and contains 0.12 oz. ($316.67 per ounce). There are 7 shades in our database. Armani Beauty has just released their new Neo Nude Melting Color Balms and we’ve got all the details! The balms are available now and priced at $38 each. FREE standard shipping In June 2017, legislation was proposed in Australia to end animal testing in the cosmetics industry. In March 2019, the Australian Senate passed a bill banning the use of data from animal testing in the cosmetic industry after July 1, 2020. Arriving in nine shades ranging from corals to plums, the versatile product covers multiple steps of your makeup routine: beige and brown tones are perfect for contouring, while brighter shades add a dose of color to cheeks and eyes. The balm’s weightless texture allows for buildable coverage, and its long-lasting color payoff makes it the ultimate product for day-to-night makeup looks. The paraben-free formula contains 40 percent oil, giving the balm a bouncy consistency that leaves a smooth, matte finish on the skin.

 7. 강남풀싸롱

  Hello! This is kind of off topic but I need some guidance from an established blog
  hyperlink to your host I’m not sure why but this web site is loading extremely slow for me“강남풀싸롱” I’m thinking about making my own but I’m not sure where to begin.I wonder how so much effort you place to make one of these fantastic informative web site.

 8. sappy

  Texas Tech University JEL codes: G11, G13, G23.Keywords: ETF, passive investing, commoditization, VIX, price impact, leverage. When you plan to invest in a financial product, it always pays well to start early. The earlier you start saving and investing, the better. When you start investing early, the capital gets adequate time multiply. Even a small amount invested for a long time can give substantial returns due to compounding in a savings plan. Invest in an income plan as early as possible to build a significant corpus that will later help you in life. Ensure that you buy the best saving plan in India that can be aligned with your investment goals. Eligibility for Round 1 Premium Pay checks was based on the below criteria: Are you interested in testing our business solutions? Please do not hesitate to contact me.
  https://reitips.com/freedomsoft-review/
  The firm has attracted investments from Tsing Capital, Mitsui, Venrock, and JAFCO. In 2018, the Public Investment Fund of Saudi Arabia invested $1 billion in Lucid Motors. In 2021, the fund committed to purchasing at least 50,000 electric vehicles and up to 100,000 electric cars from Lucid Motors over ten years. To meet the increased demand, Lucid broke ground on a Casa Grande, Arizona factory in December 2019.  Do you think this is the end of the hype, or are you confident in Lucid’s ability to keep hitting their own targets? Let us know in the comments below, and stick with Torque News for anything and everything Lucid. The Californian electric car manufacturer Lucid Motors is now listed on the stock exchange as LCID after a SPAC deal with Churchill Capital IV (CCIV). The share price rose significantly on the first day of trading on Nasdaq.

 9. Bat hpde

  What’s up colleagues, how is everything, and what you want to say about this piece of writing, in my view itstruly awesome for me.

 10. Andy Pau

  I love what you guys are usually up too. This type of clever work and reporting!Keep up the very good works guys I’ve incorporated you guys to myblogroll.

 11. Sales

  And this is the Phishing system, which is made of cyber attackswhichFree Gmail Accounts 2021 Google Mail Account id And Passwordfree gmail account

 12. fighting

  Aw, this was a really good post. Taking a few minutes and actual effort to make a really good articleÖ but what can I sayÖ I put things off a lot and don’t manage to get nearly anything done.

 13. ZAZA casino Canada

  Ꮋey there јust wanted to give you a brief headsup and let you know a few of thе images aren’t loading properly.I’m not sure why but I think its a linking issue.I’ve trieԁ it in two different browserѕ and both showthe same results.

 14. cua chong chay

  What’s Taking place i’m new to this, I stumbled upon this I have discovered It absolutely helpful and it has helped me out loads. I am hoping to contribute & aid other customers like its helped me. Great job.

 15. Greig Gilbert

  I like the valuable info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I am quite certain I will learn plenty of new stuff right here! Good luck for the next!

 16. checking account

  Oh my goodness! an amazing article dude. Thank you However I am experiencing issue with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting identical rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thanks

 17. LinkBuilder

  Thanks for the good writeup. It if truth be told was once a entertainment account it. Glance complicated to far brought agreeable from you! By the way, how can we keep up a correspondence?

 18. Ley de reformas madrid

  Aw, this was an incredibly good post. Taking the time and actual effort to produce a really good article… but what can I say… I put things off a lot and never manage to get nearly anything done.

 19. online slots

  I will immediately seize your rss as I can not find your email subscription link ore-newsletter service. Do you have any? Kindly allow me understand sothat I may just subscribe. Thanks.

 20. reserva taxi

  I’ll right away seize your rss as I can’t to find your email subscription link or e-newsletter service.Do you have any? Please permit me understand so that I could subscribe.Thanks.

 21. atslegal

  What’s up to all, for the reason that I am in fact keen of reading this blog’s postto be updated daily. It contains good stuff.Here is my blog vaginal orgasms

 22. Holistic herbal remedies

  Hi there, just became alert to your blog through Google, and found that it is really informative. I’m gonna watch out for brussels. I’ll be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers!

 23. bang gia son xe may tphcm

  Greetings! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new project in a community in the same niche. Your blog provided us beneficial information to work on. You have done a marvellous job!

 24. Reformas de pisos madrid

  Hi there, just became alert to your blog through Google, andfound that it is really informative. I am gonna watch out for brussels.I will appreciate if you continue this in future. Lots of people willbe benefited from your writing. Cheers!

 25. ??????????????????????

  I do agree with all the ideas you have introduced in your post.They are really convincing and will certainly work.Nonetheless, the posts are very quick for novices.Could you please lengthen them a bit from next time?Thanks for the post.

 26. UFABET ??????????????????????

  Ⲩou сould Ԁefinitely ѕee your expertise within the arfticle you write.Tһe worrld hopes for even mօrе passionate writers ⅼike you who are not afraid to say hoow they believe.At alⅼ tіmеs go after ʏour heart.my blog post: pkv games qq

 27. Melinda Woods

  I enjoy what you guys are up too. Such clever work andcoverage! Keep up the very good works guys I’ve added you guysto our blogroll.

 28. Brett Bailey

  I wanted to thank you for this fantastic read!! I certainly enjoyed every bit of it. I have got you book marked to check out new stuff you postÖ

 29. ARQQ scam

  This is a really good tip particularly to those fresh to the blogosphere. Short but very accurate info Appreciate your sharing this one. A must read article!

 30. Leanne Patterson

  There’s certainly a great deal to know about this issue.I love all the points you made.

 31. vulkan vegas pl

  wonderful points altogether, you just won a new reader. What would you suggest in regards to your submit that you simply made a few days in the past? Any certain?

 32. Cowden Reed

  I will immediately snatch your rss feed as I can’t find your email subscription link or e-newsletter service. Do you have any? Please let me realize in order that I may just subscribe. Thanks.

 33. ?????

  Howdy! I just would like to offer you a big thumbs up for your excellent info you have right here on this post.I will be coming back to your blog for more soon.

 34. Angie Cartwright

  It’s wonderful that you are getting ideas from this piece of writing as well as fromour dialogue made here.

 35. partner account

  Normally I do not read post on blogs, however I wish to say that this write-up very forced me to check out and do it! Your writing style has been amazed me. Thanks, quite great article.

 36. Irene Porter

  There is definately a great deal to find out about this topic. I love all of the points you made.

 37. Dorothy Richardson

  Everyone loves what you guys tend to be up too. This type ofclever work and coverage! Keep up the amazing works guys I’ve incorporated you guys toblogroll.

 38. Dorothy Chambers

  whoah this blog is wonderful i love reading your posts.Keep up the great work! You already know, lots of people are hunting around for this info, you can help them greatly.games ps4 185413490784 games ps4

 39. SD Islam terbaik di Bintaro

  Greetings! This is my first visit to yourblog! We are a group of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!

 40. Anonymous

  This is a really good tip especially to those new to the blogosphere. Simple but very accurate infoÖ Thank you for sharing this one. A must read post!

 41. Anonymous

  It’s fantastic that you are getting ideas from this article as well as from our dialoguemade here.

 42. Harriet Hill

  Does anyone know whether I can purchase JUSTKRATOM Trainwreck Kratom Powder (justkratomstore.com) at Up In Vape, 48 W Main St, El Paso, IL, 61738?

 43. Louise Riley

  Aw, this was a really nice post. In concept I want to put in writing like this additionally – taking time and actual effort to make a very good article… but what can I say… I procrastinate alot and by no means seem to get something done.

 44. ??????

  Currently it looks like BlogEngine is the best blogging platformavailable right now. (from what I’ve read) Is that what you’reusing on your blog?

 45. chu ky so Viettel

  Whats Going down i’m new to this, I stumbled upon this I have found It positively helpful and it has aided me out loads. I am hoping to give a contribution & assist other users like its aided me. Great job.

 46. Scrape Zillow with Python Library

  UFABET คาสิโนออนไลน์ที่ถูกเอ่ยถึงเยอะที่สุดตอนนี้เนื่องด้วยเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีเกมให้เล่นเยอะมาก จ่ายจริง จ่ายเต็ม แบบไม่มีกั๊ก สมัครง่าย ใช้ระบบฝากถอนอัตโนมัติ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีคณะทำงานดูแลตลอด 1 วัน

 47. to learn more

  I don’t even know how I ended up here, but I thought this post was great. I don’t know who you are but certainly you’re going to a famous blogger if you aren’t already 😉 Cheers!

 48. visit our site

  I am no longer sure where you are getting your information, however great topic.I must spend a while finding out much more or understandingmore. Thanks for wonderful information I used to be looking for this information for my mission.

 49. Nelson Patterson

  I do trust all of the ideas you’ve presented for your post. They are very convincing and can definitely work. Nonetheless, the posts are too quick for starters. May just you please prolong them a little from subsequent time? Thank you for the post.

 50. Howard Johnston

  Amazing! Its really amazing article, I have got much clear idea regarding from this article. Robin Rabi Foah

 51. CGRC

  I need to to thank you for this very good read!! I absolutely loved every little bit of it. I’ve got you book-marked to look at new stuff you postÖ

 52. best spa in hoi an

  Hey There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.I will make sure to bookmark it and come back to read more of your useful info.Thanks for the post. I’ll definitely return.

 53. Lawrence Andrews

  It is truly a nice and helpful piece of information. I’m glad that you shared this helpful info with us. Please stay us informed like this. Thank you for sharing.

 54. ghe banquet

  AAPI elected officials, Tong says, are committed to serve even if they often face stereotypes and are among the few people of color in the room.카지노사이트

 55. Harriet Saunders

  Aw, this was a very nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a top notch articleÖ but what can I sayÖ I put things off a whole lot and don’t seem to get nearly anything done.

 56. Ruth Gray

  I read this article completely about the difference of newest and preceding technologies, it’sawesome article.

 57. Cadence Arnold

  Thanks designed for sharing such a nice thinking, paragraph is pleasant, thats why i have read it entirely

 58. WIreless Earbuds

  When someone writes an post he/she maintains the thoughtof a user in his/her brain that how a user can understand it.Thus that’s why this paragraph is perfect. Thanks!

 59. youtube mp3

  Hello there! I just would like to offer you a huge thumbs up for your great information you’ve got right here on this post. I will be coming back to your site for more soon.

 60. pagan

  I have fun with, lead to I found just what I was taking a look for. You have ended my four day lengthy hunt! God Bless you man. Have a great day. Bye

 61. pagan

  Hi, I do think this is a great blog. I stumbledupon it 😉 I will revisit yet again since I saved as a favorite it. Money and freedom is the best way to change, may you be rich and continue to guide others.

 62. Digital image editing

  I wanted to thank you for this excellent read!! I absolutely enjoyed every bit of it. I’ve got you saved as a favorite to check out new stuff you post…

 63. Hemi Sync

  F*ckin’ awesome issues here. I am very satisfied to look your post. Thanks a lot and i’m looking ahead to touch you. Will you please drop me a mail?

 64. Todd Karamian

  เผยสถิติคนไทยกับการช้อปปิ้งออนไลน์ช่วงโควิดผ่าน Social จากการศึกษาพฤติกรรมการซื้อของคนไทยช่วงโควิด 19 ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดย YouGov พบว่าคนไทยมีการสั่งซื้อสินค้าผ่าน Social Commerce เพิ่มขึ้น 56 และกว่า ซื้อของออนไลน์

 65. premature ejaculation pills

  Hey there! I know this is kinda off topic but I was wondering if you knew where I could locate a captcha plugin for mycomment form? I’m using the same blog platform as yours and I’m having difficulty finding one?Thanks a lot!

 66. download hd game

  I really love your blog.. Very nice colors & theme. Did you make this site yourself? Please reply back as I’m attempting to create my own personal blog and would love to learn where you got this from or exactly what the theme is called. Appreciate it!

 67. prosolution pills

  Hey there just wanted to give you a briefheads up and let you know a few of the images aren’t loading properly.I’m not sure why but I think its a linkingissue. I’ve tried it in two different internet browsersand both show the same outcome.

 68. check out this link

  Binaural beats meditation is a technique that utilizes rhythmic auditory stimuli to induce a state of relaxation and focus. By presenting slightly different frequencies to each ear, the brain perceives a third “beat” which promotes synchronization of brainwaves, fostering a meditative state. This practice aids in reducing stress and enhancing mental clarity.

 69. see page

  I wanted to thank you for this great read!! I definitely loved every bit of it. I have you bookmarked to look at new things you post…

 70. porn

  It’s nearly impossible to find knowledgeable people for this topic, however, you sound like you know what you’re talking about! Thanks

 71. prix du fortipine sur ordonnance

  Howdy I am so happy I found your blog page, I really found you by
  mistake, while I was searching on Yahoo for something else, Nonetheless I
  am here now and would just like to say cheers for a tremendous
  post and a all round enjoyable blog (I also love the theme/design),
  I don’t have time to read it all at the minute but I have saved it and also included your RSS feeds, so when I have time I will be back to read
  a great deal more, Please do keep up the fantastic work.

 72. www.antey-sk.ru/samara/

  Hello There. I found your blog using msn. That is an extremely neatly written article. I’ll be sure to bookmark it and come back to read extra of your helpful info. Thank you for the post. I’ll definitely return.

 73. sushi da nang

  Once I initially commented I clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now each time a comment is added I get 4 emails with the identical comment. Is there any way you’ll be able to remove me from that service? Thanks!

 74. Susanne

  Aw, this was an extremely nice post. Finding the time and actual effort to produce a very good article… but what can I say… I procrastinate a whole lot and don’t seem to get anything done.

 75. extra resources

  The very next time I read a blog, I hope that it does not disappoint me as much as this particular one. I mean, Yes, it was my choice to read through, nonetheless I really thought you would have something useful to talk about. All I hear is a bunch of whining about something you could possibly fix if you were not too busy seeking attention.

 76. house cleaning

  I like the helpful information you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. I’m quite certain I will learn a lot of new stuff right here! Good luck for the next!

 77. Betflix casino

  Hey there! I simply want to give you a huge thumbs up for the great information you’ve got right here on this post. I will be coming back to your blog for more soon.

 78. LarryFoumn

  [url=https://propecia1st.science/#]buying cheap propecia without prescription[/url] generic propecia without dr prescription

 79. apotheek voor amaryl 3 mg

  What’s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve found It
  absolutely useful and it has aided me out loads. I’m hoping to give a contribution & assist
  other customers like its helped me. Great job.

 80. LarryFoumn

  buy generic mobic online [url=https://mobic.store/#]generic mobic without a prescription[/url] buy cheap mobic online

 81. IPTV Live Sports

  I will immediately snatch your rss feed as I can’t to find youre-mail subscription link or newsletter service. Do you’ve any?Kindly let me realize so that I could subscribe.Thanks.

 82. JameslAr

  amoxicillin 500 mg tablet: [url=http://amoxicillins.com/#]buy amoxil[/url] where to get amoxicillin over the counter

 83. porn

  Good blog you have here.. It’s difficult to find good quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!

 84. Online-Kauf von camcolit 150 mg in Genf

  Hi this is kind of of off topic but I was wanting to know if
  blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML.
  I’m starting a blog soon but have no coding expertise so I wanted to get guidance from someone with experience.
  Any help would be greatly appreciated!

 85. MichaelrhymN

  ivermectin stromectol [url=http://stromectolonline.pro/#]ivermectin 80 mg[/url] ivermectin lotion for lice

 86. learn more here

  Greetings, I believe your web site could be having web browser compatibility issues. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, if opening in I.E., it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Besides that, great website!

 87. Isidro

  Asking questions are in fact good thing if you are not understanding anything fully,
  however this article offers fastidious understanding
  even.

 88. Stephan

  My family members all the time say that I am wasting my time here at net, but I know I am getting experience every day
  by reading thes pleasant posts.

 89. acheter du galastop en Allemagne

  Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to
  make your point. You definitely know what
  youre talking about, why throw away your intelligence on just posting videos to your weblog when you could be giving
  us something informative to read?

 90. asmanex zonder voorschrift in Spanje

  Does your website have a contact page? I’m having a tough time locating it but,
  I’d like to send you an e-mail. I’ve got some recommendations for your blog you might be
  interested in hearing. Either way, great blog and I look
  forward to seeing it develop over time.

 91. website here

  Right here is the perfect web site for anyone who wants to understand this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject which has been written about for ages. Wonderful stuff, just wonderful.

 92. full article

  Can I simply just say what a relief to find someone that actually understands what they’re talking about online. You definitely understand how to bring a problem to light and make it important. A lot more people need to check this out and understand this side of your story. I was surprised you’re not more popular given that you most certainly possess the gift.

 93. mp3juice.com.co

  Hello! I could have sworn I’ve visited this web site before but after going through some of the posts I realized it’s new to me. Regardless, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently.

 94. look at these guys

  Can I simply just say what a relief to uncover a person that actually knows what they are discussing over the internet. You actually know how to bring a problem to light and make it important. A lot more people have to look at this and understand this side of the story. I was surprised you are not more popular given that you definitely possess the gift.

 95. darob en ligne sans ordonnance

  Excellent article. Keep writing such kind of info on your site.

  Im really impressed by it.
  Hi there, You’ve done a great job. I’ll certainly digg it and for my
  part recommend to my friends. I am sure they’ll be benefited from this
  website.

 96. Puedes comprar imiquimod sin receta en Brasil

  Please let me know if you’re looking for a author for your blog.
  You have some really great posts and I think I would be a good asset.
  If you ever want to take some of the load off, I’d absolutely love to write
  some content for your blog in exchange for a link back to
  mine. Please send me an e-mail if interested. Thank you!

 97. Jefferyknorp

  no presciption needed [url=http://internationalpharmacy.icu/#]prescription drugs canada[/url] licensed canadian pharmacies

 98. mp3 juice download

  May I simply say what a comfort to discover somebody that genuinely understands what they’re discussing over the internet. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More people should look at this and understand this side of your story. It’s surprising you’re not more popular because you definitely possess the gift.

 99. disini

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you, However I am experiencing problems with your RSS. I don’t know the reason why I cannot join it. Is there anyone else having identical RSS problems? Anybody who knows the solution can you kindly respond? Thanx.

 100. oroken vente en ligne en Suisse

  Great blog! Do you have any recommendations for aspiring
  writers? I’m hoping to start my own blog soon but I’m a
  little lost on everything. Would you recommend starting with a free platform like WordPress or go for a paid
  option? There are so many choices out there that I’m completely confused ..
  Any ideas? Thank you!

 101. try this out

  Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am having problems with your RSS. I don’t understand why I cannot join it. Is there anyone else having the same RSS problems? Anyone that knows the answer can you kindly respond? Thanx.

 102. read

  Having read this I thought it was really informative. I appreciate you finding the time and effort to put this short article together. I once again find myself spending way too much time both reading and leaving comments. But so what, it was still worthwhile.

 103. buy cannabis

  Hello there! I just want to give you a huge thumbs up for the excellent info you’ve got right here on this post. I am returning to your web site for more soon.

 104. donde encontrar butenafine 15 g en farmacia

  Hi there! This is kind of off topic but I need some advice from
  an established blog. Is it difficult to set up your own blog?
  I’m not very techincal but I can figure things
  out pretty fast. I’m thinking about setting up my own but I’m
  not sure where to begin. Do you have any points or suggestions?
  Thanks

 105. Felixkes

  buy doxycycline online no prescription [url=http://doxycyclineotc.store/#]buy doxycycline for acne[/url] best price for prescription doxycycline

 106. y2mate

  Nice post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon every day. It’s always helpful to read through articles from other authors and use a little something from their sites.

 107. Felixkes

  where can i get doxycycline online [url=https://doxycyclineotc.store/#]buy doxycycline[/url] order doxycycline 100mg

 108. CharlesStype

  india pharmacy mail order [url=http://indianpharmacy.life/#]indian pharmacy paypal[/url] buy prescription drugs from india

 109. CharlesStype

  canadian pharmacy king reviews [url=https://drugsotc.pro/#]mexican pharmacy online[/url] india pharmacy mail order

 110. homepage

  I would like to thank you for the efforts you’ve put in penning this blog. I really hope to see the same high-grade blog posts by you in the future as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me to get my very own blog now 😉

 111. Ist es möglich

  Excellent blog you have here but I was curious about if you knew of any message boards that cover
  the same topics discussed in this article? I’d really like to be a
  part of community where I can get feed-back from other experienced individuals that
  share the same interest. If you have any recommendations, please let
  me know. Appreciate it!

 112. ipratropium dostarczany szybko

  I absolutely love your blog and find almost all of your post’s to be just what
  I’m looking for. Do you offer guest writers to write content
  available for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on a few of the subjects
  you write regarding here. Again, awesome weblog!

 113. https://ytmp3.lc

  An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who has been conducting a little homework on this. And he actually ordered me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending time to discuss this topic here on your website.

 114. mp3juices

  Hello there! I could have sworn I’ve visited this site before but after browsing through some of the posts I realized it’s new to me. Anyhow, I’m certainly happy I found it and I’ll be book-marking it and checking back frequently.

 115. ytmp3

  You made some decent points there. I checked on the web for more info about the issue and found most people will go along with your views on this website.

 116. berita hari ini terkini

  I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this website. I really hope to check out the same high-grade blog posts by you in the future as well. In fact, your creative writing abilities has encouraged me to get my own website now 😉

 117. company website

  Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon every day. It’s always useful to read through content from other writers and practice a little something from other web sites.