2.1

Çfarë tha Imam Aliu për Hazreti Fatimen?

Spread the love

Çfarë tha Imam Aliu për Hazreti Fatimen?

Martesa e thjeshtë dhe pa harxhime të kota e Hazreti Fatimes ishte një mësim për ndryshimin e traditave të gabuara. Ajo u mësoi grave që ajo çka është e rëndësishme për familjen është besnikëria, dinjiteti, serioziteti dhe bashkëjetesa në mes burrit dhe gruas.

Dhurata e martesës mes Imam Aliut dhe Hazreti Fatimes ishte shumë e lirë por shumë e frytshme dhe e dinjitetshme. Imam Aliu rreth jetës bashkëshortore me Hazreti Fatimen tha: “Për Zotin! Kurrë nuk e kam zemëruar Fatimen apo detyruar të bëjë diçka që nuk ka dëshiruar. Mirëpo edhe ajo mua kurrë nuk më ka hidhëruar ose refuzuar të më dëgjojë. Në realitet, kur e shikoja, depresioni dhe pikëllimi më hiqeshin nga zemra…”.

(Revista “Vlera”, nr. 8, maj 2012, fq. 10)
There are no comments

Add yours