5.1

Mëkatet që e prishin lutjen

Spread the love

Mëkatet që e prishin lutjen

Disa nga mëkatet që e prishin lutjen janë:

• Mendimet e këqija dhe të prishura;

• Prishja e shpirtit (karakterit);

• Dinakëria ndaj vëllezërve në fe;

• Mungesa e besimit në plotësimin e lutjes;

• Mosfalja e namazit në kohën e caktuar;

• Moskërkimi i kënaqësisë së Allahut nëpërmjet bërjes së veprave të mira dhe dhënies së lëmoshës (ushqim, veshmbathje, këpucë, të holla etj., atyre që kanë nevojë);

• Të folurit në mënyrë të pamenduar dhe përdorimi i fjalëve të pakëndshme.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 23)
There are no comments

Add yours