MERJEMJA E SHENJTË (Ilahi)

Spread the love

Kjo ilahi e bukur arabe është përgatitur nga Instituti Al-Mahdi me seli në Londër, dhe i kushtohet Hazreti Merjemes, dhe lindjes së Hazret Isait (paqja qoftë mbi të). Tekstin e Ilahisë e ka përkthyer Ikballe Berisha Huduti. Ilahinë mund ta shihni duke klikuar KËTU.
There are no comments

Add yours