3.1

PROFETI MUHAMED (s.a.a.) DHE KËRKIMI I DITURISË (tregim urtësie)

Spread the love

Profeti i nderuar Muhamed (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) një ditë prej ditësh hyri në xhaminë e tij në Medine dhe sytë i zunë dy grupe të ndryshme njerëzish të mbledhur në formë rrethi, ku secili po kryente nga një punë. Njëri grup po falej, lutej dhe bënte dhikër (përmendje të Zotit); grupi tjetër po debatonte çështje të ndryshme, lexonte dhe mësonte. Profeti (paqja qoftë mbi të dhe familjen e tij) i pa me vëmendje të dyja grupet dhe u kënaq prej tyre. U kthye nga njerëzit të cilët e shoqëronin dhe u tha:

Të dyja këto grupe po bëjnë punë të mirë dhe të pëlqyeshme dhe janë të lumturuar”. Pastaj shtoi: “Por edhe unë jam dërguar për të mësuar dhe udhëzuar”. Dhe, kështu ai shkoi drejt atij grupi i cili po merrej me mësime dhe diskutime dhe u ul në mesin e tyre.

Redaksia e revistës “Vlera”.
There are 2 comments

Add yours
  1. Rastrear Teléfono Celular

    Es muy difícil leer los correos electrónicos de otras personas en la computadora sin conocer la contraseña. Pero a pesar de que Gmail tiene alta seguridad, la gente sabe cómo piratear secretamente una cuenta de Gmail. Compartiremos algunos artículos sobre cómo descifrar Gmail, piratear cualquier cuenta de Gmail en secreto sin saber una palabra. https://www.xtmove.com/es/how-to-hack-gmail-account-without-password-and-track-other-email/

  2. Binance

    Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?


Post a new comment