Recitim i sures el-Ihlas

Spread the love

Recitim i sures el-Ihlas

Kjo video 30-sekondëshe paraqet një lexim të mrekullueshëm të sures el-Ihlas apo siç njihet në popull surja Kulhuvallah, nga lexuesi i njohur egjiptian i Kuranit Fisnik, Shejh Mahmud Shahat. Përkthimi i këtyre ajeteve është ky:

Me emrin e All-llahut, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit!

  1. Thuaj: Ai, All-llahu është Një!
  2. All-llahu është mbështetja (Atij i mbështetet çdo krijesë).
  3. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur.
  4. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë.
There are no comments

Add yours