3.1

Shkatërrimi i planeteve sipas Kuranit Fisnik

Spread the love

Shkatërrimi i planeteve sipas Kuranit Fisnik

Dielli luan rol të rëndësishëm për jetën e planeteve. Me shuarjen e Diellit, jeta e planeteve do t’u vie fundi dhe kjo për disa arsye që do i përmendim më poshtë.

1. Masa e Diellit, e cila tejkalon 99% të masës së tërë sistemit të trupave të tjerë i detyron planetet të rrotullohen rreth tij nëpër orbita stabile gati në një rrafsh. Kur të shkatërrohet Dielli, nuk do funksionojë më ligji i gravitetit, d.m.th. planetet nuk do të mundin që të mbajnë rrugën e tyre të tanishme dhe do të ndeshen ndërmjet veti dhe do të shkatërrohen.

2. Dielli është trupi qendror dhe më i madh i sistemit, i vetmi trup ndriçues i tij, që u jep dritë energji (nxehtësi) të gjitha trupave të tjerë të sistemit diellor, pra edhe Tokës sonë. Toka pa nxehtësinë diellore do të ishte një planet pa jetë. Zoti i Madhëruar në Kuranin Fisnik, na tregon për shkatërrimin e planetëve ku thotë:

Dhe kur planetët të shkatërrohen”. (Surja el-Infitar, ajeti 2)

Autor: M.Sc. Artan S. Mehmeti

(Revista “Vlera”, nr. 26, maj/qershor 2018, fq. 28)
There are 16 comments

Add yours

Post a new comment