thumbnail_Uncover-Lier

Thënie të Imam Aliut në lidhje me të vërtetën dhe gënjeshtrën

Spread the love

Thënie të Imam Aliut në lidhje me të vërtetën dhe gënjeshtrën

· Qëndroni larg gënjeshtrës, sepse e vërteta qëndron mbi shpëtimin dhe mbi respektin, kurse gënjeshtra qëndron në buzë të greminës e të shkatërrimit.

· Gënjesh tari dhe i vdekuri janë të barabartë, pasi përparësia e të gjallit ndaj të vdekurit është besimi në të gjallin dhe kur të gjallit nuk i besohet fjala, në të vërtetë jeta e tij shkon e humbur.

· Nëse je i vërtetë – të shpërblejmë dhe nëse je gënjeshtar – të dënojmë.

· Gënjeshtra nuk vlen as për seriozitet, as për shaka, as që ndonjë prej jush t’i premtojë fëmijës së tij dhe pastaj të mos e mbajë premtimin që i bëri. Gënjeshtra çon në mëkate.

· Fjala e mirë është ajo që e vërtetojnë veprat.

· Kujt i mungon e vërteta në logjikën e tij, ai pëson dhembje në moralet më të nderuara.

· Shpata në dorën e trimit, që godet në shenjë, nuk është më e fuqishme se e vërteta.

· E vërteta më e keqe është kur njeriu vete lavdërohet.

· Besa ime është vijim i fjalës që them.

· Përmbajuni besës së dhënë.

· Mos bëj pabesi me besën e dhënë, mos e prish premtimin e bërë dhe mos e mashtro armikun tënd.

· Mbajeni fjalën kur diskutoni; mbani drejtësi kur gjykoni dhe mos u krenohuni me prindërit