Ramazani nata 17

Veprimet e natës së 17-të të muajit të Ramazanit

Spread the love

Veprimet e natës së 17-të të muajit të Ramazanit janë:

  • Në këtë natë falen dy rekate.
  • Në rekatin e parë lexohet surja el-Fatiha dhe një sure që ju dëshironi.
  • Në rekatin e dytë lexohet surja el-Fatiha dhe 100 herë surja el-Ihlas (Kulhuvallahi).
  • Mbas namazit thuhet 100 herë ‘La Ilahe il-la Allah’. Kjo është natë e bekuar sepse në të ka ndodhur Lufta e Bedrit. Është mustehab të japësh lëmoshë (sadaka) dhe të bësh ibadet (adhurim).

Redaksia e revistës “Vlera“.
There are no comments

Add yours