10c0c72ac96c5b6282314957dead725b

Prijësi i besimtarëve – Imam Aliu me këshillat e tij

Spread the love

Prijësi i besimtarëve – Imam Aliu me këshillat e tij

 

“Njëherë kishte thënë mbi Habbab ibn el-Arettin: Allahu e mëshiroftë Habbab ibn el-Arettin! Ai e pranoi islamin vullnetarisht, u transferua më përkushtim, mbeti i kënaqur me atë që e posedonte, ishte i kënaqur më Zotin e vet dhe jetoi jetë të luftëtarit në rrugë të Allahut.”

 

“ Lum ai i cili e kujton botën tjetër, kush punon për dhënien përfundimtare të llogarisë, kush është i kënaqur më atë që ka dhe kush është i kënaqur më Allahun.”

 

Madje edhe po t’ia prej hundën këtij besimtari më shpatën time që të më urrejë , ai nuk do të më urrejë. Nëse hipokritin e mbuloj më të gjitha të mirat e kësaj botë për të më admiruar – ai nuk di të më admiroj. Kjo është kështu sepse ky është gjykimi shqiptuar më fjalën e Profetit  Famëlartë – Selami i Allahut qofshin mbi të dhe mbi të tijtë!- kur kishte deklaruar: ”O Ali, besimtari nuk të urren, kurse hipokriti nuk të admiron!”

 

Vepra e ligë e cila të pikëllon te Allahu është më e mirë se vepra e mirë që të bënë krenar.”

Vlera e njeriut i përgjigjet shkallës së vendosmërisë së tij, sinqeriteti i tij, nivelit të njerëzisë së tij, guximi i tij,  nivelit të vetë-respektit të tij, kurse ndershmëria e tij – nivelit të ndjenjës së tij të nderit. “

Fitorja sigurohet më vendosmëri, vendosmëria më përsiatje të mirë, ndërsa përsiatja me ruajtjen e fshehtësive. “

Ruajuni nga sulmi i personit  të ndershëm kur është i uritur dhe sulmit të atij të pandershëm kur është i ngopur.”

Zemrat e njerëzve janë sikur ato të bishave të egra. Prandaj i ngjitën pas atij që i zbut.

E meta jote është e fshehur gjersa të punojë fati.”

Ai që ka më shumë pushtët për të dënuar është më i obliguar për të falur.”

Bujaria është kur diçka njeriu e jep më vetëdashje, nga dhënia pas kërkesës është e kushtëzuar më turp dhe ikje nga qortimi.”

Nuk ka pasuri siç është mëndja. Nuk ka varfëri siç është padituria. Nuk ka trashëgimi siç është edukata. Nuk ka ndihmë siç është këshillimi.”

Ekzistojnë dy lloje të durimit – durimi ndaj asaj çka nuk e adhuron dhe durimi ndaj asaj që e adhuron. “

 Në vend të huaj pasuria është atdhe, gjersa në varfëri mandej edhe atdheu është i huaj.”

Kënaqësia është pasuri e cila nuk zvogëlohet.”

Pasuria është materiali i pasionit. “

Ai  që të paralajmëron është si ai që të sjellë lajmë të gëzuar.”

Gjuha është bishë. Nëse e lëshon të zgjidhur – të kafshon.”

 

Përzgjedhur nga Libri Nehxhul Belaga – Shtegu i Elokuencës.