veshka uji agjërimi shëndeti

Agjërimi tek të sëmurët që vuajnë nga sëmundjet e veshkave

Spread the love

Veshkat janë organe shumë të rëndësishme që kanë për detyrë kryesore filtrimin e gjakut dhe eliminimin e lëndëve të dëmshme nga trupi dhe marrin pjesë me përtëritjen e gjakut dhe në prodhimin e vitaminës “D”. Faktori më i rëndësishëm që ndikon në funksionimin e duhur të veshkave është niveli normal i ujit në trup çka ndihmon qarkullimin e gjakut dhe përtëritjen e tij.

Çdo faktor që pengon qarkullimin e lirshëm të gjakut në veshka bëhet shkak për krijimin e problemeve që funksionimin e veshkave. Të tillë faktorë janë diarreja, vjellja, temperatura e lartë dhe hemorragjitë e shkaktuara nga plagët e ndryshme që bëhen shkak për humbjen e një sasie të madhe gjaku ose humbjen e ujit në trup.

Si rrjedhim nëse agjërimi nuk kryhet në mënyrë të drejtë, me sasi të mjaftueshme të ujit, në periudhën nga iftari deri në syfyr, mund të shkaktojë pasoja të rënda për veshkat sidomos tek të sëmurët me diabet, me tension të gjakut dhe tek të moshuarit.

Autorë:

Ali Jazdinezhad dhe
Sejed Ramazan Mohsenpur

Huazuar nga libërthi: “Udhëzues shëndetësor për muajin e bekuar të Ramazanit”, përktheu: Almir Shakollari, botues: “Fondacioni Kulturor Saadi Shirazi”, Tiranë 2002, fq. 24-25.
There are 8 comments

Add yours
  1. Rastrear Teléfono Celular

    A través del programa de monitoreo parental, los padres pueden prestar atención a las actividades del teléfono móvil de sus hijos y monitorear los mensajes de WhatsApp de manera más fácil y conveniente. El software de la aplicación se ejecuta silenciosamente en segundo plano en el dispositivo de destino, grabando mensajes de conversación, emoticonos, archivos multimedia, fotos y videos. Se aplica a todos los dispositivos que se ejecutan en sistemas Android e iOS. https://www.xtmove.com/es/how-to-track-and-read-someones-whatsapp-messages-calls-location/

  2. Binance úcet

    Thank you for your sharing. I am worried that I lack creative ideas. It is your article that makes me full of hope. Thank you. But, I have a question, can you help me?


Post a new comment