4.1

Bletët dhe mjalti

Spread the love

Sot, shkencëtarët pohojnë se sistemi nervor i bletës përmban më se 850 mijë qeliza. Ganglioni (qendra nervore) i bletës është më i vogël se koka e një gjilpëre. Në çdo qelizë të këtij ganglioni është një “kompjuter” i vogël, brenda të cilit ka një program shumë të saktë, që i drejton bletët të kryejnë detyrat e tyre, sikur të jenë krijesa të paprogramuara, me detyrë të mbledhin ushqim dhe të bëjnë mjaltë. Prandaj Allahu i Gjithëfuqishëm thotë në Kurani e Shenjtë:

Zoti yt e mësoi bletën të ndërtojë shtëpi nëpër kodra, nëpër drurë dhe në banesat e njerëzve. Dhe ha nga të gjitha prodhimet (e tokës) dhe gjej me mjeshtëri rrugë e gjera prej Zotit tënd. Nga barqet e tyre del lëng me ngjyra të ndryshme, në të cilin ka shërim për njerëzit. Vërtet, ky është argument për ata që mendojnë”. (Surja en-Nahl, ajetet: 68-69)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 15, qershor/korrik 2015, fq. 40)
There are 66 comments

Add yours

Post a new comment