3.1

Bletët dhe gjumi

Spread the love

Studiuesit kanë provuar se bletët kanë nevojë të flenë, ashtu si njeriu. Mungesa e gjumit ndikon në aftësinë e bletës për prodhimin e mjaltit dhe gjithashtu për komunikimin e njëra-tjetrën. Gjumi është i rëndësishëm për të gjitha gjallesat sepse ai ndihmon për stabilizimin e të gjitha sistemeve të tyre dhe për të veprauar ashtu siç duhet.

Allahu i Gjithëfuqishëm thotë për këtë në Kuranin e Shenjtë: “Nuk ka gjallesa në Tokë dhe as shpend që fluturon me dy krahë, që të mos jetë në bashkësi si ju. Ne nuk kemi lënë asgjë pas dore në Libër. Dhe te Zoti i tyre ata (të gjithë) do të tubohen”. (Surja el-En‘am, ajeti 38)

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 15, qershor/korrik 2015, fq. 40)
There are no comments

Add yours