2.1

Çfarë tha autori i krishterë për Imam Husejnin?

Spread the love

Çfarë tha Xhorxh Xhordak për Imam Husejnin?

Xhorxh Xhordak (ang. George Jordac, 1931-2014) ka qenë autor, poet dhe përkthyes libanez i krishterë. Autori u bë i njohur me kryeveprën e tij “Imam Aliu, zëri i drejtësisë njerëzore” në pesë vëllime. Ai në lidhje me Imam Husejnin (a.s.) ka thënë:

Kur Jezidi i nxiste njerëzit e tij për ta vrarë Husejnin, ata e pyesnin se sa do të paguhen për këtë (për çmimin). Ndërsa ata që ishin në anën e Husejnit thonin: ‘Ne jemi me ty, edhe nëse na vrasin shtatëdhjetë herë, sërish duam që të luftojmë dhe të jemi të vrarë përkrah teje”.

(Redaksia e revistës “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor 2013, fq. 8)
There are no comments

Add yours