Fraza

Articles


JA ALI

JA ALI   JA ALI, sot është pranvera Udhërrëfyes i jetës sonë Ne të kujtojmë si çdo hera Të bashkuar..

Ja Allah

JA  ALLAH   Ja Allah unë ty të dua Qysh atëherë kur fillon jeta Se ti je shërim për mua..

Fjalë të urta

Fjalë të urta nga Imam Aliu Trupi shëndoshet me agjërim. Dorështrënguarit i ngushtohet zemra. Bindja ndaj Zotit është fitore. Varfëria..
MENDIME TË ARTA

DY GJËRAT MË TË ÇMUESHME “Nuk ka asgjë më të çmueshme sesa dëshmori, por edhe më i çmueshëm është arsimtari..