1. Durimi

15 thënie të urta rreth durimit

Spread the love

1. “Durimi është dritë”.

2. “Durimi është me goditjen e parë”.

3. “Nuk ju ka dhënë ndonjërit mirësi më e gjerë sesa durimi”.

4. “Durimi është një rrugë me gjemba, nëse e kalon, arrin atë që dëshiron”.

5. “Nëse hyn në diskutim me injorantin, duhet të durosh fjalët e tij”.

6. “Durimi është si anija me të cilën kalojmë detin e streseve dhe na çon drejt bregut të rehatisë”.

7. “Duro pak sepse pas vështirësisë ka lehtësim, dhe çdo gjë ka kohën dhe caktuesin e saj”.

8. “Durimi është veshja më e bukur e njeriut”.

9. “Kush bën durim ka fituar gjithçka”.

10. “Durimi është dy llojesh: durimi ndaj asaj që e urren dhe durimi për atë të cilën e dëshiron”.

11. “Bëni durim, durimi në besim është si koka në trup, nuk ka mirësi ai trup i cili nuk ka kokë, e as ai besim që nuk është i pajisur me durim”.

12. “Ai i cili nuk shpëton prej durimit, do të shkatërrohet prej mosdurimit”.

13. “Koha është e ndarë në dy ditë, një për ty e njëra kundër teje. Në ditën tënde mos u trego dembel, e kur të jetë kundër teje duro”.

14. “Durimi është çelësi i rrugëdaljes”.

15. “Nëse falënderimi dhe durimi janë dy dete, nuk do të më interesonte se cilës prej tyre do t’i hipja”.

Huazuar nga libri: “Fjalë të urta të Orientit”, mblodhi dhe përktheu: Dorian Balliu, botues “Dy Lindje dhe dy Perëndime”, Tiranë 2007, fq. 83-84.