db888cbda4f6edeff9c9b8e6c4bf9a3c

Fjalë të urta

Spread the love

Fjalë të urta nga Imam Aliu

 • Trupi shëndoshet me agjërim.
 • Dorështrënguarit i ngushtohet zemra.
 • Bindja ndaj Zotit është fitore.
 • Varfëria është vuajtje e madhe.
 • Agimi ka aguar për atë që ka sy.
 • Kokëfortësia e shkatërron mendjen.
 • Kur rritet aftësia, zvogëlohet frika.
 • Feja gremiset me vdekjen e dijetarëve.
 • Rroba e shpëtimit nuk vjetërsohet.
 • Dyfishoje bamirësinë tënde me ndjesë.
 • Thënia e të vërtetës është shpëtim i njeriut.
 • Durimi sjell fitim.
 • Rruajtja e gjuhës është shpëtim i njeriut..
 • Heshtja sjell qetësinë e trupit.
 • Zemra kthjellohet me besimin.
 • Mjaftueshmëri me pak e bën jetën e kënaqshme.
 • Vizito të afërmit e tu qe te shtohet nderi.
 • Falja e natës është ndriçim i ditës.
 • Heshtja është mbulesa e pa diturisë.
 • Bota ngushëllohet në sytë e urrejtësit.
 • Goditjet e të dashurit janë më të prekshme.
 • Dorështrënguarit i ngushtohet zemra.
 • Shoqërohu me ata që të shëmbëllejnë ty.
 • I lumtur është ai që gëzon shëndet të mirë.
 • Bindja ndaj Zotit është fitore.
 • T’i bindesh armikut është shkatërrim.
 • Errësirë e padrejtësisë nxin besimin.
 • Padrejtësia e poshtëron njeriun.
 • E drejta e te pafajshmit nuk humbet.