Lajme

Articles

Lajme


Fjalë të urta

Fjalë të urta nga Imam Aliu Trupi shëndoshet me agjërim. Dorështrënguarit i ngushtohet zemra. Bindja ndaj Zotit është fitore. Varfëria..