Fashion

Articles

Veshja

“Veshja nuk e bën njeriun, mirëpo flet shumë për të”. Veshja na dërgon drejt karakterit të personit, drejt statusit social..