6da2a29363d5dc7752d94da78aa432ea

Pjesë e marrë nga libri “Poezi të Shpirtit- Poemes de Lames“

Spread the love

 

Pjesë e marrë nga libri me poezi të përzgjedhura të Naim Frashërit; “Poezi të Shpirtit- Poemes de Lames“ përkthyer në frëngjisht nga artisti etnomuzikologu Prof. Enrsi Qinami.

 

 LUTJE

Zot i Math e i Vërtetë,
Që kreve ç’shohëm në jetë,
Edhe të tjerë që janë,
Pa funt pa krye pa anë.

Edhe kudo je Ti vetë,
Syri yn tekdo shikon*,
Që nga lind e gjer tek perëndon,
Më çdo vënt të sheh fuqinë,
Urtësin’ e madhërinë,

Falna gjithë mirësitë,
Epna dituri e dritë,
Tregona udhën’ e mirë**,
Mos na lerë n’errësirë,
Dhurona gjithë të mirat,
Mërgona nga të pështirat.

Zot! falna vëllazërinë,
Dashurin’ e miqësinë,
Epna dëshirë të mësojmë,
E të mirat të punojmë,
Bëna të but’ e të qetë,
E të urt’ e të vërtetë,
Jetënë ta trashëgojmë.

* Inspiruar nga Kurani (2 : 115)

**Inpsiruar nga Kurani (1 : 6)

…….

 

PRIÈRE 

Dieu qui transcende Tout, Dieu le Vrai,
Qui créé tout ce que nous pouvons imaginer,
Et toute autre chose qui existe sur Terre,
Sans début, sans fin, dans l’Univers entier.

Partout se trouve la Présence du Tout Miséricordieux,
Où que vous vous tourniez, là est la Face de Dieu*,
A Lui l’Orient et l’Occident*,
Partout se voit Sa Puissance,
Sa Sagesse et Son Omnisience.

Seigneur ! Donne-nous toute la bonté,
La connaissance et la lumière de la vérité,
Offre-nous la voie qui requiert la rectitude**,
Point d’obscurité dans la certitude,
Remplis-nous de bienveillance,
Et débarrasse-nous de la répugnance.

Seigneur !  Guide-nous vers la fraternité,
Vers l’amour pur et l’amitié,
Offre-nous le chemin de la connaissance,
Dans la voie et l’œuvre de Ta Providence,
Rends-nous doux et compatissants,
Plus sages et bienveillants,
Afin d’être dans la Réalité pleinement !

 

* Inspiration du Coran (2 : 115)

**Inspiration du Coran (1 : 6)