All posts by Revista VleraJA ALI

JA ALI   JA ALI, sot është pranvera Udhërrëfyes i jetës sonë Ne të kujtojmë si çdo hera Të bashkuar..

Ja Allah

JA  ALLAH   Ja Allah unë ty të dua Qysh atëherë kur fillon jeta Se ti je shërim për mua..