1.1

MENDIME TË ARTA

Spread the love

DY GJËRAT MË TË ÇMUESHME

Nuk ka asgjë më të çmueshme sesa dëshmori, por edhe më i çmueshëm është arsimtari që arsimon popullin e vet”.

(Muhamedi (pqmt), 570-632, Profeti i Islamit)

* * * * *

KUSH MA MËSON NJË SHKRONJË?

Të jesh i ditur është gjë e shenjtë, kush ma mëson një shkronjë, do të bëhem rob i tij”.

(Imam Aliu (pqmt), 601-661, dhëndri i Profetit Muhamed (pqmt) dhe imami i parë i Ehli Bejtit)

* * * * *

FALJA E MËKATEVE

Nëse Zoti ia falë mëkatet dikujt, askush nuk pyet përse ia ka falur”.

(Imam Zejnul-Abidini (pqmt), 659-713, stërnipi i Profetit Muhamed (pqmt) dhe imami i katërt i Ehli Bejtit)

* * * * *

NDIHMA PËR TË VARFËRIT

Ajo që i jep të varfërit arrin te Allahu para se të arrijë te i varfëri”.

(Imam Zejnul-Abidini (pqmt), 659-713, stërnipi i Profetit Muhamed (pqmt) dhe imami i katërt i Ehli Bejtit)

* * * * *

Ç’SJELL JETA INJORANTE?

Jeta e gjatë injorante s’mund t’i sjellë njeriut asgjë tjetër përpos injorancës”.

(Imam Gazaliu, 1058-1111, filozof, dijetar , jurist dhe mistik i famshëm persian)

* * * * *

MOS E MUNDONI SHPIRTIN KOT!

Pasi exheli (momenti i vdekjes) nuk të ka ardhur, mos e mundoni shpirtin kot”.

(Mevlana Xhelalud-din er-Rumi, 1207-1273, poet i famshëm persian, dijetar dhe mistik)

* * * * *

DY LLOJET E MBURRJES

Mburrja është dy llojesh: mburrja me veprën tënde dhe mburrja në krah të dikujt tjetër”.

(Jean de La Bruyère, 1645-1696, filozof dhe moralist francez)

* * * * *

MENDIMI PËR ZOTIN

Ajo që meriton vendin e parë në studimet tona është mendimi për Zotin”.

(George Berkeley, 1685-1753, filozof anglo-irlandez)

* * * * *

KUSH ËSHTË ARMA E FORTË KUNDËR NJERËZISË?

Dituria e të pamoralshmit është armë e fortë kundër njerëzisë”.

(Denis Fonvizin, 1744-1792, dramaturg rus)

* * * * *

FALJA E SHOKUT QË TË BËN KEQ

Nëse një shok të bën keq ty thuaj çka më bëre mua, falë të qoftë, por çka i bëre vetvetes, atë si të ta fali”.

(Friedrich Nietzsche, 1844-1900, filozof i njohur gjerman, filolog, poet dhe kritik kulturor)

* * * * *

DITURIA NA DËRGON TE PERËNDIA

Merr dorën e diturisë
Po ajo do të nxjerrë
Gjerë te froni i Perëndisë
Ndaj sajë do të shpjerë”.

(Naim Frashëri, 1846-1900, poet dhe veprimtar i madh i Rilindjes Kombëtare Shqiptare)

* * * * *

A ËSHTË MODA E KEQE?

 “Moda është aq e keqe sa që çdo gjashtë muaj ndërrohet”.

(Oscar Wilde, 1854-1900, poet dhe dramaturg irlandez)

* * * * *

Ç’THOTË KËSHILLA MË E MIRË NË BOTË?

Këshilla më e mirë në botë thotë të jesh i mirë”.

(Dr. Edgardo Malacaman, 1944, pediatër amerikan)

(Revista “Vlera”, nr. 9, nëntor/dhjetor  2013, fq. 17)
There are 4 comments

Add yours

Post a new comment